Bekijk alle updates
 1. 30/01/2020

  Laatste woord van de beschuldigden

  De beschuldigen mochten zojuist hun laatste woord uitspreken. Deze zijn hier integraal te lezen:

  Joris V.H.: "Ik heb in eer en geweten gehandeld. Ik heb de vraag van Tine proberen te objectiveren. Godelieve T. wist dat ik het er moeilijk mee had. Ze zei dat ik bij haar op consultatie mocht komen. Dat heb ik niet gedaan, maar ze heeft mijn twijfel rond Tine Nys ongedaan gemaakt. Na elke consultatie belden we elkaar om te bespreken hoe het verliep. Ik ben tot mijn besluit gekomen dat ze recht had op euthanasie."

  Frank D.G.: "Ik zal kort zijn. Ik kan niks toevoegen aan wat hier al gezegd is. De zaak Tine Nys heeft tien jaar geduurd. Het heeft mijn sociaal en professioneel leven beheerst. Ik hoop dat mijn rouw om Tine nu kan beginnen."

  Godelieve T.: "Thuis heb ik meegekregen dat ik te allen tijde het goede moet doen. Dat ik mensen die minder kansen krijgen in dit leven moet bijstaan. (...) Als mens en als arts vind ik dat zeker de meest kwetsbaren aandacht moeten krijgen. Mijn vader heeft op zijn sterfbed elk van zijn kinderen bij hem geroepen. Hij was trots op hoe ik mijn leven leidde. Ik strijd om een betere kwaliteit van leven voor iedereen die mij om raad vraagt. In eer en geweten durf ik te zeggen dat ik alles voor Tine heb gedaan. Ik betreur ten zeerste dat ik Tine niet de zin in het leven heb kunnen teruggeven. (...) Tijdens onze laatste consultatie gaf Tine me enkele kaartjes. Ze hebben een apart plekje in mijn bureau en mijn hart. Ik herlees ze nog vaak. (...) Nu zit ik hier en wil men van mij een moordenares maken. Als je mij schuldig verklaart, zal ik mijn leven lang met het etiket moordenaar op mijn voorhoofd rondlopen. Ook mijn kinderen en kleinkinderen zullen dit etiket mee moeten dragen. Tot slot zal ik patiënten die mij vandaag nodig hebben in de steek moeten laten." Na haar betoog barstte T. in tranen uit.

  Instanews image
  © Photo News — Een van de drie beschuldigde artsen Godelieve T.
 2. 30/01/2020

  Van Steenbrugge: "Als de dokters schuldig zijn, trek ik naar Cassatie"

  Na de burgerlijke partij en het openbaar ministerie, begint de verdediging met hun replieken. Eerst neemt Walter Van Steenbrugge, advocaat van uitvoerend arts Joris V.H., het woord.

  "De rust is weergekeerd", start hij zijn betoog. Zijn rustige toon is enkele minuten later echter verleden tijd. "Ik geloof niet in betogen en replieken", zegt hij. "Al na enkele dagen wisten jullie hoe de kaarten lagen. (...) Hier staan drie mensen die volkomen ter goeder trouw handelden. (...) Ik hoor de openbaar aanklager zeggen dat we de euthanasiewet misschien beter veranderen. Maar eerst gaan we de dokters hier een beetje straffen? Komaan, zeg! (...) Als de jury straks het bolletje schuldig kleurt, dan ga ik naar Cassatie. (wijst richting de pers) Schrijf maar op!" 


  Instanews image
  Walter Van Steenbrugge
 3. 30/01/2020

  Openbaar aanklager verliest koelbloedigheid: "Moet ik mijn ogen dan sluiten?"

  De zussen van Tine wilden graag nog een tekstje brengen dat op de begrafenis werd voorgelezen. Voorzitter Martin Minnaert stond dat niet toe. "Die tekst had tijdens getuigenverhoren aan bod moeten komen", zei hij.

  Daarna nam openbaar aanklager Francis Clarysse het woord. Uit zijn toon blijkt dat hij tamelijk beu is wat hij de jongste weken te verduren kreeg. Volgens verschillende bronnen zou de kerk deze zaak in gang gezet hebben. "Ik ben niemands lakei", zei Clarysse met luide stem. "Wat verwacht men hier eigenlijk van mij? Dat ik mijn ogen sloot, terwijl ik vind dat de voorwaarden van de euthanasiewet geschonden zijn? Dat kan ik niet, dat mag ik niet en dat wil ik niet!"

   "Ze hebben de wil van hun patiënt boven de wet en hun eigen eed gesteld", aldus Clarysse nog. "De stelling van de verdediging dat men een mens mag doden als hij te goeder trouw is, is juridische nonsens."

  "De euthanasiewet maakt geen onderscheid tussen de grondvoorwaarden en de procedurele voorwaarden. De wetgever heeft dat zo gekozen. (...) Eén voorwaarde is dus al genoeg, maar hier zijn er zes voorwaarden geschonden. (...) De stelling van de verdediging dat men een mens mag doden als hij te goeder trouw is, is juridische nonsens. Ze hebben de wil van hun patiënt boven de wet en hun eigen eed gesteld." 

  Instanews image
  © BELGA — Openbaar aanklager Francis Clarysse
 4. 30/01/2020

  "Vermassen rijdt zichzelf vast"

  De advocaat is een rare diersoort. Dat beaamt ook Joris Van Cauter, advocaat van de familie Nys in zijn repliek. "De ene keer was het verslag van gerechtsdeskundigen de Bijbel", zegt hij. "De andere keer hebben ze zich vergist. (...) Toch is de wet duidelijk. Je doodt elkaar niet." Volgens Van Cauter reed Vermassen zichzelf vast. 

  "Hij haalde in zijn pleidooi aan dat de Benelux voortrekker is in de euthanasiewet. 'Door de wet is euthanasie niet d'office moord', zei Vermassen letterlijk. Daar raakt hij net de kern van het probleem. Er bestaat bij ons een wet die zegt dat wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet, euthanasie geen doodslag of moord is. Voldoe je daar niet aan, dan is dat wel het geval. Punt."

   "Er staat geen strafbepaling in de euthanasiewet. Natuurlijk niet, want het is een algemene regel. Iedereen weet dat je elkaar niet doodt", zei Van Cauter nog.

  Instanews image
  © BELGA — Advocaat Joris Van Cauter en de zussen van Tine Nys.
 5. 30/01/2020

  "De familie van Tine zat niet rond het stervende meisje"

  Jef Vermassen, advocaat van beschuldigde psychiater Godelieve T., zei in het begin van zijn pleidooi dat hij de familie van Tine Nys niet zwart wou maken. 

  Toch vertelt hij graag hoe Tine op haar achttiende het ouderlijk huis verliet en ging leven op kosten van het OCMW. Hij heeft het over de financiële steun die ontbrak toen ze de prostitutie inging. En heeft het tot slot over de dag van de euthanasie. "Onlangs had ik een euthanasie in mijn nabije omgeving", vertelt Vermassen. "De dochter van de vrouw had de ene hand vast, de zoon de andere. Ze hebben de dame nog eens gestreeld, een knuffel gegeven en een kus. (...) De familie van Tine zat niet rond het stervende meisje. Daar was het een en al chaos."

  Instanews image
  © BELGA — "De familie van Tine zat niet rond het stervende meisje. Daar was het een en al chaos", dixit Jef Vermassen.