Bekijk belangrijke updates
 1. 28/01/2020

  Procesdag afgelopen

  De achtste procesdag zit erop. Morgen volgen nog de slotpleidooien en donderdag moet de jury zich uitspreken over de schuldvraag.

 2. 28/01/2020

  "Dokter, u hebt mij mijn dochter teruggegeven"

  Na acht procesdagen zit de laatste getuige op de getuigenstoel. Vertaler Luc Dreesen vertelt over zijn dochter. Haar verhaal lijkt erg op dat van Tine. Ook de dochter wou euthanasie plegen, maar maakte in de loop van de procedure een andere keuze. 

  "Samen met mijn gezin ging ik in therapie bij Godelieve T.", vertelt Dreesen. "Onze gemoedstoestand is in die mate verbeterd dat mijn dochter besliste om het leven nog een kans te geven. Ze is zelfs beginnen te solliciteren. Mijn dochter maakte zelf de klik, maar dokter T. gaf ons de nodige inzichten gegeven. Ze heeft me mijn dochter teruggegeven."

 3. 28/01/2020

  "Wat zullen de gevolgen zijn van dit proces?"

  De getuigenis van Gratiana Van Staen zit erop. De psychiater werkt vaak samen met de beklaagde arts Godelieve T. Jef Vermassen, advocaat van T., stelde onder meer vragen over hoe T. omgaat met euthanasievragen. "Vaak is het belangrijk dat patiënten erkend worden in hun last", zei Van Staen. "Ik heb al verschillende mensen doorverwezen naar Vonkel (de vzw waar T. voorzitter van is, red.). Er zijn er maar twee van gestorven." 

  Tot slot vroeg Vermassen ook wat volgens Van Staen de gevolgen zullen zijn van dit proces. Die vraag deed volgens voorzitter Martin Minnaert niet ter zake. "Dit heeft niks te maken met de persoon Godelieve T., sorry."

 4. 28/01/2020

  "Grote bezorgdheid onder artsen en patiënten"

  Voorzitter Martin Minnaert gaat toch nog even door. Hij laat nog twee getuigen aan het woord die Jef Vermassen, advocaat van Godelieve T., opriep. De eerste is psychiater Gratiana Van Staen. 

  "Sommige van onze patiënten hebben een euthanasievraag", zegt ze. "Die mensen verwijzen we dan door naar Vonkel (de vzw waar T. voorzitter van is, red.). (...) Het is fijn om te merken dat T. altijd nog eens kijkt of we echt wel alles geprobeerd hebben. (...) Er heerst een grote bezorgdheid onder artsen en patiënten door dit proces."

 5. 28/01/2020

  Nog twee getuigen

  Normaal gezien ging deze achtste procesdag er tegen de middag opzitten, maar er moeten nog twee getuigen langskomen. Mogelijk schorst voorzitter Martin Minnaert de zitting straks even voor een korte middagpauze.