1. 14/01/2020

  Getuigenis afgelopen

  De getuigenis van de moeder is afgelopen. Het proces gaat na de middag verder.

 2. 14/01/2020

  Verdediging repliceert

  Meester Kris Vincke haalt het PV boven van het herverhoor van de moeder van Romy. Daarin verklaart ze volgens de strafpleiter zelf dat haar vriend de baby ondersteboven schudde. "U wist dat wel? Dus dat PV is vals? U hebt het toch ondertekend? Dat is mijn handtekening, inderdaad. Maar ik heb dat niet gezegd", beweert de vrouw.

 3. 14/01/2020

  Trouwring weggegooid

  Na haar herverhoor smeet de vrouw naar eigen zeggen haar trouwring in de struiken voor het politiegebouw. "Ik wilde niet meer praten met hem. Het was gepasseerd. Het enige dat ik wou, was de waarheid. Ik heb het gevoel dat ik het vandaag nog niet weet. Ik wist niet dat Bennet Romy ondersteboven geschud had. Ik wil gewoon de waarheid weten. Hoe het vandaag gaat? Slecht ik heb geen oog toegedaan."

 4. 14/01/2020

  In tranen

  Op vraag van haar advocaat vertelt de moeder van Romy over haar jeugd. Ze barst in tranen uit. "Als baby ben ik geplaatst in een pleeggezin. Daarna heb ik in instellingen gezeten. Ik heb eigenlijk nooit een warm gezin gehad. Of ik Bennet graag zag? Ja, met heel mijn hart. Hij was voor mij de papa van mijn kind."

 5. 14/01/2020

  Excuses voor arrestatie

  De mama van Romy werd na de feiten zelf gearresteerd en moest zelfs een nacht in de cel doorbrengen. Het openbaar ministerie verontschuldigd daarvoor. "Ik vond die aanhouding niet op z'n plaats", stelt de procureur-generaal. "Dat moet een traumatische ervaring geweest zijn." Op vraag van het openbaar ministerie vertelt de moeder over de periode na de feiten. "Ik ben ingetrokken bij de moeder van Bennet. Zij sprak bijna nooit over de feiten. Je kon er niet met haar over praten. Ik zou er wel bovenop geraken. Ze was helemaal geen steun. Ze gaf me uit eigen initiatief geld om dagelijks langs te gaan bij Bennet in de gevangenis. Ze pushte me wat. Na de breuk heeft ze me zitten uitschelden."