1. 07/03/2019

  Advocaat: verklaringen Fred R. en Peter la S. doorstaan de betrouwbaarheidstoets niet

  Wat de verdediging betreft shoppen de aanklagers uit de tientallen verklaringen uit dit immense strafdossier. Janssen noemt tal van voorbeelden van tegenstrijdigheden.

  Zo hebben de advocaten-generaal in het hoger beroep van het Passageproces betoogt dat kroongetuige Fred R. betrouwbaar is. Dit deden ze mede op basis van de verklaring van Sjaak B. Deze veroordeelde wapenhandelaar B. verklaarde - in tegenstelling tot andere getuigen - dat Fred R. niet de bestuurder van de motor was ten tijde van de liquidatie op Cor van Hout in 2003.

  Janssen wijst erop dat tijdens het Passageproces werd gesteld dat Cor van Hout in opdracht van crimineel John Mieremet dood werd geschoten door Joegoslavische huurmoordenaars. 'Nu, twee jaar later, zegt het OM hier iets totaal anders over.' Holleeder zou de opdracht hebben gegeven. In maart 2018 werd bovendien Sjaak B. na een verklaring van Astrid Holleeder gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord op Van Hout. Inmiddels is hij hiervoor weer vrijgelaten.

  Wat de verdediging betreft zouden de verklaringen van de kroongetuigen  Fred R. en Peter la S. überhaupt niet gebruikt moeten worden in dit proces. De afspraken die het OM met hen maakte zijn - in hun ogen - in strijd met de regels. Als de rechters besluiten om de verklaringen wel toe te laten als bewijs, hopen de advocaten dat ze zeer kritisch zullen zijn. Want volgens hen doorstaan ze de betrouwbaarheidstoets niet.

  'Dat was het voor vandaag', besluit Sander Janssen. Morgen wordt de zitting hervat.  

 2. 07/03/2019

  Advocaat Janssen: Het OM draait

  De verdediging is gestart met het laatste deel van het pleidooi voor vandaag. Nu bespreekt advocaat Sander Janssen de verklaring van kroongetuige Fred R.

  Toen Fred R. als verdachte in eerste aanleg in het Passageproces terechtstond werd hij door het OM als leugenaar gezien, stelt Janssen. Maar als kroongetuige vinden ze hem opeens wel betrouwbaar, vervolgt de advocaat. Volgens hem gaat het er bij de aanklagers om: wie wil je geloven? ‘Wie past in je verhaal? Welke persoon heb je op welk moment nodig?’

  Hij haalt een voorbeeld aan uit het Passageproces: in eerste aanleg werd een verklaring van ooggetuige niet betwist, in hoger beroep werd de verklaring van deze mevrouw als onjuist neergezet. Haar verklaring zou niet in lijn zijn met de kroongetuigenverklaring van Fred R.

  ‘En zo zijn er meer voorbeelden’, zegt Janssen. ‘Wij, advocaten, worden blij van dit soort draaien: het maakt ons duidelijk dat het Openbaar Ministerie zijn verhaal aanpast als de verklaringen niet in het gewenste scenario passen. Tegengestelde varianten worden met grote mate van stelligheid gebracht.’

 3. 07/03/2019

  'Osdorp eerst? Het is niet meer vast te stellen dat dit is gezegd'

  Eén van de belangrijkste onderdelen van de verklaring van Peter la S. gaat over een ontmoeting op het Amsterdamse Gelderlandplein. Enkele dagen voor de moord op Kees Houtman in 2005 zou La S., in het bijzijn van huurmoordenaar Jesse R.,  Willem Holleeder zijn tegengekomen op dit plein. Toen zou Holleeder hebben gezegd: 'Osdorp eerst.' Volgens justitie bewijst dit dat Holleeder een moordopdracht gaf. 

  La S. kwam pas vijf jaar later met deze verklaring, en niet meteen nadat hij kroongetuige werd in 2006. Volgens Janssen is het bovendien niet erg waarschijnlijk dat deze ontmoeting op deze wijze heeft plaats gevonden. Hij wijst erop dat het OM juist een beeld van Holleeder schetst als een uiterst voorzichtige crimineel, iemand die zich nooit openlijk uitliet over moordopdrachten. 'Dat strookt niet met het verhaal dat Holleeder op het Gelderlandplein, in het openbaar en waar iedereen het kan horen, tegen een erkend hitman zegt: Osdorp eerst.' 

  Wat Janssen betreft moeten de aanklagers beter uitleggen waarom zij denken dat deze verklaring van La S. wel juist is.  De advocaat vindt namelijk dat het onmogelijk is om dit vast te stellen. 'U kunt dit niet als bewijs gebruiken, er is niet meer vast te stellen wat er is gezegd.'

  Volgens Janssen vertelt kroongetuige La S. een 'wisselend, grillig en een weinig eenduidig verhaal'. 

 4. 07/03/2019

  OM maakt zich schuldig aan 'cherry picking 2.0', aldus verdediging

  Het verdedigingsteam van Holleeder beschuldigt de aanklagers van ‘cherry picking 2.0’. De officieren zouden te gemakkelijk stukjes bewijs bij elkaar hebben geplukt. Daarbij zouden ze niet hebben uitgelegd waarom ze bewijs dat een ander scenario ondersteunt, hebben weggelaten.

  Zo zitten er in het dossier ook getuigenissen die erop duiden dat kroongetuige Peter la S. niet volledig de waarheid spreekt.

  Juist in de zaak tegen Willem Holleeder is er veel te weinig zicht gekomen op de betrouwbaarheid van de getuigenis van La S., stelt Janssen. Hij vraagt de rechters om - als ze de verklaringen van La S. als bewijs willen gebruiken - heel kritisch te zijn.

  La S. zou in 2006 hebben gezegd dat huurmoordenaar Jesse R. van Willem Holleeder een half miljoen kreeg voor de liquidatie op Cor van Hout (2003). Later, in 2011, heeft La S. ontkend dat hij dit heeft gezegd. Volgens Sander Janssen heeft La S. wel vaker een draai gemaakt in zijn verklaringen.

  Ook stelde La S. dat huurmoordenaar Jesse R. had gezegd dat hij de ‘power van Holleeder’ achter zich had. Dat zou zijn geweest rond 2005, aldus één van die verklaringen. ‘Maar er is ook een verklaring van La S. waarin hij zegt dat Jesse R. dit in 2002 zou hebben gezegd.' Het moment waarop Jesse R. de opmerking over de 'power van Willem' zou hebben gemaakt, is relevant. In 2003 werd Cor van Hout vermoord, Jesse R. zou de opdracht voor deze liquidatie hebben gekregen van Willem Holleeder.

  Volgens Janssen klinkt het 'misschien als muggenzifterij over details'. 'Maar om deze details gaat het.' Hij wijst bovendien op tegenstrijdige verklaringen. Zo staat een verklaring van misdaadverslaggever Peter R. de Vries haaks op die van Peter la S. 'Liegt De Vries hier, of liegt La S. hier? Ik weet het niet.' 

 5. 07/03/2019

  Advocaat: 'Waar is de top van het OM vandaag?'

  Wat Janssen betreft had de top van het OM hier vandaag ook moeten zitten. ‘Dat is jammer.’ Hij stelt dat ze dan hadden kunnen horen hoe de verdediging aankijkt tegen de manier waarop het OM deals sluit. Hij verwijst naar afgelopen vrijdag. Toen eiste het OM een levenslange celstraf tegen Willem Holleeder. De top was ‘als steunbetuiging’ voor de aanklagers toen wel aanwezig.  Volgens Janssen had de OM-top vandaag kunnen horen dat ze verkeerde interpretatie geven aan de regels omtrent kroongetuigen.