1. 12/12/2018

  Sp.a houdt motie van wantrouwen als stok achter de deur

  "Als er geen andere keuze is dan een motie van wantrouwen in te dienen, dan gaan we dat ook doen", stelt Meryame Kitir (sp.a) in een reactie op de ontwikkelingen in De Afspraak. "Schep gewoon duidelijkheid", herhaalt ze.

  Dat N-VA, de PS en sp.a voor het eerst samen stemden, werd "historisch" genoemd. "Een symbolische stap die de vraag doet rijzen, 'wie is hier oppositie en wie is hier meerderheid?'", aldus politiek waarnemer Wouter Verschelden.

 2. 12/12/2018

  Michel laat parlement keuze maken

  Michel lijkt ondanks de druk echter niet van plan om in te gaan op de motie. Omdat de regering slechts een derde van de zetels achter zich heeft, zou het zo'n stemming wellicht niet overleven.

  Premier Michel legt geen verklaring af. Hij laat het parlement de keuze: zijn regering en "verantwoordelijkheid" of de "chaos van nieuwe verkiezingen". "Wie nieuwe verkiezingen wil, moet maar een motie van wantrouwen indienen", klonk het eerder vandaag. "U beschikt over een wapen."

  © BELGA — Premier Charles Michel.
 3. 12/12/2018

  Motie goedgekeurd

  De motie van sp.a en Groen is aangenomen. N-VA leverde de doorslaggevende stem. De Kamer vraagt de regering dus officieel om volgende week dinsdag een regeerverklaring af te leggen en daarna een vertrouwensstemming te ondergaan. 

  Het parlement kan een regeerverklaring echter niet afdwingen, waardoor het om een symbolische stemming gaat. De ordemotie van Vuye werd weggestemd.

  Concreet: De ordemotie was ingediend door PS, sp.a, Ecolo-Groen, cdH en DéFi en kreeg ook de steun van N-VA en Vlaams Belang. De coalitiepartners van de minderheidsregering MR, CD&V en Open Vld stemden tegen. 

 4. 12/12/2018

   Ook Vlaams Belang zal de motie steunen, zegt Filip Dewinter.

 5. 12/12/2018

  Calvo: "Vragen geen rare dingen"

  Voor Kristof Calvo van Groen moet de motie de regering vooral versterken. "Wij zijn federalisten, wij willen een sterke regering en premier. Net daarom moet hij op een bepaald moment het gesprek met het parlement aangaan", zei hij. 

  "Ik denk niet dat wij hier rare dingen vragen. Als u erin slaagt op een paar uur nieuwe ministers aan te duiden, dan is het toch een redelijke vraag om volgende week naar het parlement te komen met een inhoudelijk project?" 

  Als u erin slaagt op een paar uur nieuwe ministers aan te duiden, is het toch een redelijke vraag om volgende week naar het parlement te komen met een inhoudelijk project?

  Kristof Calvo (Groen)
 6. 12/12/2018

  "Vertrouwen vragen is prerogatief van de regering"

  MR, CD&V en Open Vld vinden dat de oppositie het Kamerreglement "oneigenlijk gebruikt" door premier Michel bij ordemotie te vragen om tegen volgende week met een regeerverklaring te komen en het vertrouwen te vragen aan het parlement. "Dat is het prerogatief van de regering", zegt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten.

  De CD&V-fractieleider wijst erop dat er was afgesproken om vandaag een gedachtenwisseling te hebben. Volgende week dinsdag zijn er sowieso interpellaties gepland, waaraan eventueel moties van wantrouwen gekoppeld kunnen worden. Open Vld-fractieleider Patrick Dewael sluit zich daar bij aan. "Het parlement moet weten wat het wil".

  Ofwel participeer je, ofwel probeer je dat in de feiten te saboteren

  CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten

  Verherstraeten noemt het tijdstip ook "niet gepast". De eerste minister overlegt immers discreet met de fracties in de Kamer over een samenwerking tussen regering en parlement. "Ofwel participeer je, ofwel probeer je dat in de feiten te saboteren".

  De ordemotie van Hendrik Vuye gaan de drie coalitiepartners ook niet goedkeuren. "U wil het parlement technisch werkloos maken", zei Verherstraeten.

  © Photo News — CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten.
 7. 12/12/2018

  Wat nu?

  • Geen enkele oppositiepartij is bereid om Michel II te depanneren. Dat werd nogmaals duidelijk tijdens het bitse kamerdebat vanmiddag. Groen-Ecolo wil oranje-blauw in bepaalde dossiers aan een meerderheid helpen, sp.a, PS en N-VA zijn strenger.

  • Na het debat werden twee moties ingediend. In de eerste motie, van sp.a en Groen, wordt de regering verplicht deze week nog een regeerverklaring af te leggen en daarna een vertrouwensstemming te ondergaan. In de tweede motie, van Hendrik Vuye, blokkeert de oppositie alle parlementair werk van de regering.

  • N-VA zegt de resolutie van sp.a en Groen te steunen, al is het onduidelijk of het parlement een regering kan verplichten om een regeerverklaring af te leggen.

  • Over de beide moties wordt straks gestemd.

  • Met maar één derde van de kamerzetels achter zich is de kans groot dat Michel II een vertrouwensstemming niet overleeft.

 8. 12/12/2018

  Sp.a vraagt wederom duidelijkheid

  Fractieleider Meryame Kitir (sp.a) vraagt de premier opnieuw om duidelijkheid. "Geef ons een duidelijk kader, dan zullen wij kunnen beslissen of we u het vertrouwen geven of niet", zegt Kitir.

  Kitir benadrukt dat de regering volgende week dinsdag kleur zal moeten bekennen. "Het parlement is geen shoppingcentrum: je kunt niet de ene keer aan de rechterkant gaan shoppen en overmorgen met een ander voorstel over sociale maatregelen aan de linkerzijde gaan shoppen. Dat is geen democratie", zegt ze. "Als je het parlement wil respecteren, dan ben je duidelijk over wat je wilt doen, geef je een regeringsverklaring en dan krijg je al dan niet het vertrouwen. Niet meer of niet minder."

 9. 12/12/2018

  CD&V stemt tegen

  CD&V zal tegen de motie van sp.a en Groen stemmen om de premier te dwingen een regeerverklaring af te leggen. De motie zal straks wellicht een meerderheid halen van N-VA, sp.a, PS, Ecolo en Groen. Ook de tweede ordemotie van Vuye krijgt geen steun van de christendemocraten. 

  © EPA — Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en Peter De Roover (N-VA).
 10. 12/12/2018

  N-VA steunt motie om Michel te verplichten vertrouwensstemming te ondergaan

  Peter De Roover (N-VA) zegt dat zijn partij de motie zal steunen waarin staat dat Michel deze week nog een regeerverklaring moet afleggen. 

  "We gaan de tekst van de linkse oppositiepartijen steunen. In die tekst staat wat ik daarnet heb gevraagd: een regeringsverklaring en een vertrouwensstemming. Dan is het nogal moeilijk voor ons om die niet te steunen."

  Het is onduidelijk of het parlement een regering kan verplichten een verklaring af te leggen. "Het gaat hoogstens om een vraag", zegt De Roover. "De regering is niet verplicht om daarop in te gaan. We zullen volgende week wel zien wat er verder mee gebeurt." 

  De motie van Hendrik Vuye steunt de N-VA niet, laat De Roover weten. "Ze dreigt ons te beperken in onze werkzaamheden. We moeten geval per geval naar inhoud bekijken of we het nodig vinden om wetsontwerpen nog verder te behandelen", aldus De Roover. "Het is nogal voor de hand liggend dat onze fractie iets meer mogelijkheden heeft om die werkzaamheden mee te begeleiden dan collega Vuye. We zullen die getalsterkte aanwenden."

  © BELGA — Peter De Roover (N-VA).
 11. 12/12/2018

  Vuye: "Stoppen met parlementair werk van regering te behandelen"

  "Collega's, jullie hebben de mogelijkheid om het parlement in ere te herstellen", zegt parlementslid Hendrik Vuye. Hij roept op om wetsvoorstellen van de regering te blokkeren. "Wat ik voorstel is dat wij principieel stoppen met het behandelen van parlementair werk vanuit de regering."

  © BELGA — Hendrik Vuye.
 12. 12/12/2018

  Over beide ordemoties is het debat nu aan de gang.

 13. 12/12/2018

  Beide moties van de oppositie ontvankelijk verklaard

  De beide moties van de oppositie zijn ontvankelijk verklaard. Het was N-VA die de doorslaggevende stem gaf. Zo dadelijk volgt een stemming waarin het parlement moet kiezen of de regering verplicht een vertrouwensstemming moet ondergaan of niet.

 14. 12/12/2018

  Dwingt oppositie Michel tot vertrouwensstemming?

  Het is onduidelijk of de ingediende moties aangenomen zullen worden. Als N-VA de motie van sp.a en Groen mee goedkeurt, wordt Michel gedwongen om een regeerverklaring af te leggen met daarna een vertrouwensstemming.

  © Photo News
 15. 12/12/2018

  Kamerzitting geschorst

  De huidige vergadering wordt geschorst. Er wordt een vergadering van de voorzitters bijeengeroepen. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) wil dat de conferentie van voorzitters zich uitspreekt over de ontvankelijkheid van ordemoties die de verschillende oppositiepartijen hebben ingediend.

  Als de moties ontvankelijk zijn, zouden ze vandaag nog gestemd kunnen worden. 

  © Photo News
 16. 12/12/2018

  Twee moties ingediend

  Aan het eind van het debat zijn er twee moties ingediend. 

  De motie van PS, sp.a, Ecolo-Groen, DéFI en cdH vraagt dat de premier ten laatste volgende week dinsdag het programma van zijn regering komt voorstellen en het vertrouwen van het parlement vraagt.

  Een motie van Hendrik Vuye en Veerle Wouters vraagt dat het parlement geen wetsontwerpen of initiatieven van de regering meer behandelt tot de regering het vertrouwen van het parlement heeft gekregen. Hangende wetsontwerpen of initiatieven zouden geschorst worden.

 17. 12/12/2018

  Dewinter: "Middenvinger"

  "Premier, u hebt zonet uw middenvinger opgestoken naar het parlement", zegt Filip Dewinter (Vlaams Belang). Hij verwijst ook naar de verboden mars in Brussel tegen het Marrakesh-pact: "Dit gaat mijn democratisch petje ver te boven. In de hoofdstad van ons land en van Europa mag ongeveer iedereen betogen. Maar oh wee als burgers zich verzetten tegen het pact. Dan kan er niks meer."

  © Photo News
 18. 12/12/2018

  Calvo: "Vertrouwensstemming onafwendbaar"

  Calvo beaamt: "U moet het vertrouwen vragen van het parlement. Wij zijn geen depanneurs van het N-VA-beleid." Hij bekritiseert CD&V en Open Vld: "Ik zou denken dat zij bevrijd zijn van de N-VA. Maar nee, ze willen het regeerakkoord van Michel I uitvoeren. Geen nieuw, ander beleid voeren."

  Volgens Groen is een motie van vertrouwen "onafwendbaar" en moet de regering dan een keuze maken tussen N-VA of de steun van de andere fracties in het parlement. "U kan maar één keuze maken: N-VA is geen verantwoordelijke partij, maar een campagnemachine. Laat de N-VA los en breek het regeerakkoord open", besluit Calvo.

  © BELGA — Kristof Calvo (Groen).
 19. 12/12/2018

  Kitir: "Wat een lef"

  Ook de oppositie is niet te spreken over het antwoord van premier Michel. "U bent nog steeds niet duidelijk. Wat gaat u nu eigenlijk doen?", stelt Meryame Kitir (sp.a). "Dit is uw chaos. En dan hebt u nog het lef om de N-VA te bedanken, die mee verantwoordelijk is voor deze chaos", vervolgt Kitir. "Dat gaat echt mijn petje te boven."

  En dat u dan ook nog eens het lef heeft om te wijzen naar de oppositie met de keuze 'Michel of de chaos'... Wij sturen niet aan op nieuwe verkiezingen, u heeft een minderheidsregering samengesteld. Als u de democratie echt waardeert, dan komt u om een vertrouwensstemming vragen. De sleutel ligt niet in de handen van de oppositie, maar in uw handen."

  En dan hebt u nog het lef om de N-VA te bedanken, die mee verantwoordelijk is voor deze chaos. Dat gaat echt mijn petje te boven

  Meryame Kitir (sp.a)
 20. 12/12/2018

  De Roover (N-VA) geeft premier deksel op de neus

  "Het is vreemd dat dat verantwoordelijkheidsgevoel van nu niet in dezelfde mate aanwezig was vorige week tijdens het parlementaire debat", kaatst N-VA-fractieleider Peter De Roover de bal terug naar de premier. 

  "Dit was uiteraard geen regeringsverklaring", vervolgt hij. "Wat betekent dat we nog altijd in een 'flou artistique' zitten. Vanuit democratisch oogpunt is het goed dat u daarover zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft. En wanneer u spreekt over verantwoordelijkheid, wist u natuurlijk wat u deed als u naar Marrakesh trok. U brak de as van ons goedwerkende regering. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de partijen die ervoor kozen om die beslissing door onze strot te rammen."

  "De gevolgen zijn dat we geen werkende regering hebben, terwijl er zo veel belangrijke dossiers klaarlagen, die de N-VA tot op het laatste trouw steunde."

  © BELGA — N-VA-fractieleider Peter De Roover.
 21. 12/12/2018

  Michel: "Vervroegde verkiezingen niet de juiste keuze"

  Premier Charles Michel (MR): "Ik heb vanop veel banken gehoord dat de keuze voor vervroegde verkiezingen niet de juiste keuze is. Vervoegde verkiezingen enkele maanden voor die van mei 2019 houden het risico in dat er geen regering kan gevormd worden tot dan."

  "Maar de partijen die geen vervroegde verkiezingen willen, pushen me nu om daden te stellen (een vertrouwensstemming, red.) die net tot gevolg kunnen hebben dat er vervroegde verkiezingen komen. Het parlement heeft de mogelijkheid om een motie van wantrouwen in te dienen, met als mogelijke gevolg vervroegde verkiezingen." Daarom pleit Michel voor een tussenweg: een minderheidsregering die samenwerkt met het parlement. 

  Michel waarschuwt dat de politiek zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Voor het budget, voor het sociaal overleg en de koopkracht, voor het klimaat. "We worden geconfronteerd met de brexit. Binnen enkele uren is er een debat in het Brits parlement. Dit kan zware gevolgen hebben voor de jobs in ons land. Wil men de komende dagen een situatie creëren waarbij we het belang van ons land niet kunnen behartigen? Wil men dat België een lege stoel laat binnen de VN-veiligheidsraad? Die vraag moet vroeg of laat gesteld worden."

  © BELGA — Premier Charles Michel (MR).
 22. 12/12/2018

  Michel: "Ik wil de N-VA bedanken"

  "Dit is een moeilijke en ingewikkelde politieke situatie", zo neemt premier Charles Michel (MR) het woord. 

  "Feit is dat zaterdag bleek dat er geen eensgezindheid was binnen de regering over de goedkeuring van het VN-migratiepact. Waarop de N-VA besliste om zich terug te trekken uit die regering. Ik wil de N-VA bedanken voor de vier laatste jaren. En ik zie de economische resultaten van ons beleid, het veiligheidsbilan en de jobmaatregelen."

  "Mijn eerste prioriteit vorig weekend was om aanwezig te zijn in Marrakesh, waarna ik meteen zei dat ik daarna overleg zou plegen met het parlement. Want uiteraard zijn er gevolgen. Het eerste is dat deze regering, in deze omstandigheden, voorzichtig moet handelen."

  © Photo News
 23. 12/12/2018

  Hedebouw: "U moet vertrouwensstemming vragen"

  Raoul Hedebouw (PTB) is duidelijk: "Uiteraard zult u niet op onze steun kunnen rekenen. We willen net een wijziging van het huidige beleid."

  Hedebouw noemt de huidige situatie een "betreurenswaardige politieke chaos" en een "komedie", en roept de regering op "de verantwoordelijkheid te nemen." "U heeft maar 52 zetels in de Kamer. Hoe kunt u nu blijven regeren alsof er niets gebeurd is. Wie kan u nog geloven?"

  "Als u eerbied hebt voor onze democratie, moet u de vertrouwensstemming vragen. Maar het vertrouwen krijgen, dat kan pas als u breekt met het rechtse beleid dat u heeft gevoerd met N-VA. De mensen zijn dat beu."

  © BELGA — Raoul Hedebouw (PTB).
 24. 12/12/2018

  Vuye: "U bent geen regering met volheid van bevoegdheid"

  Volgens Hendrik Vuye (Vuye&Wouters), tevens grondwetspecialist, zit Michel II in lopende zaken en is het dus geen volwaardige regering. "U speelt soloslim binnen de democratie. Want dit is een nieuwe regering. U mag nog duizend keer zeggen dat het niet waar is, het is wel zo. U bent geen regering met volheid van bevoegdheid."

  Volgens Vuye moet de regering dan ook het vertrouwen vragen van het parlement. "U moét het vertrouwen vragen, dat lijdt geen enkele twijfel." Hij roept de regering op om zo snel mogelijk over te gaan tot die stemming, om "dit theaterstuk te stoppen en te kijken naar de problemen die de bevolking echt aanbelangen".

  © BELGA — Hendrik Vuye (Vuye&Wouters).
 25. 12/12/2018

  Dewinter: "Premier, hou ermee op"

  Voor Vlaams Belang-Kamerlid Filip Dewinter kunnen er best vervroegde verkiezingen komen. "Het is genoeg geweest", zegt hij. "De hardnekkigheid waarmee deze regering in leven wordt gehouden, tart de verbeelding en zorgt ervoor dat de publieke opinie zich hier volledig van afkeert."

  "Deze regering doet verder alsof er niets gebeurd is. Intussen laat dit parlement zich reduceren tot een zeer duur betaalde debatclub. 'We drinken een glas, we pissen een plas en alles blijft zoals het was.'", aldus Dewinter. 

  Deze regering doet verder alsof er niets gebeurd is. We drinken een glas, we pissen een plas en alles blijft zoals het was

  Filip Dewinter

  Voor Dewinter is niet de val van de regering een prioriteit, maar een einde van het Marrakesh-pact, klinkt het. "Maar als die val daarvoor nodig is, dan is het maar zo." Hij roept N-VA op om de regering "onder geen beding te steunen of te gedogen". 

  "Wie betaalt de rekening voor deze chaos, terwijl N-VA zich in onschuld wast en kiest voor de oppositievlucht vooruit? De kiezer. Geef aan Michel zijn C4 wegens onbekwaamheid en laat de kiezer beslissen. Volksvertegenwoordigers, durf 'nee' en 'njet' en 'basta' zeggen aan de coup van de premier. Stuur deze regering naar huis."

  © BELGA — Filip Dewinter (Vlaams Belang).
 26. 12/12/2018

  Calvo wil graag samenwerken, maar...

  Kristof Calvo (Groen) wil steun leveren aan het nieuwe wisselkabinet, op basis van de prioriteiten die vorig weekend werden aangekondigd: koopkracht, veiligheid en klimaat. "Maar dan moet het beleid wel veranderen. Het moet dan gaan over het realiseren van meer koopkracht in plaats van minder."

  "Samenwerken graag, maar dan moet er veel veranderen", zegt Calvo nog. "En dan moet er wat ons betreft nog een vierde werf worden geopend: de plek van België in de wereld." Toch wil Calvo de regering niet zomaar gedoogsteun geven. "U kan niet aan ons vragen om gewoon dat N-VA-beleid uit te voeren. Zo is er geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om deze begroting uit te voeren."

  © BELGA — Kristof Calvo.
 27. 12/12/2018

  Kitir: "Dient u vraag voor vertrouwensstemming in of niet?"

  "Er heerst chaos, maar dat is niet onze verantwoordelijkheid. De zogenaamde herstelregering deed niet wat ze beloofde", opent Meryame Kitir (sp.a) onder luid applaus. Voor haar is het "onaanvaardbaar dat dit minderheidskabinet wil verder werken met volheid van bevoegdheden". 

  De sp.a-Kamerfractie "is niet van plan om de regering verder te laten werken aan de sociale afbraak waar ze mee bezig was. Wij hebben maar één vraag: bent u van plan het regeerakkoord van Michel I door te voeren en zo ja, dient u dan vandaag een vertrouwensstemming in bij het parlement?", klonk het aan het adres van de premier. "Als u nog wil werken binnen het regeerakkoord van Michel I, dan moet u niet rekenen op de steun van sp.a."

  © BELGA — Meryame Kitir.
 28. 12/12/2018

  Dewael (Open Vld): "Verantwoordelijkheid nemen"

  Net als zijn collega's van CD&V en MR pleit Open Vld-fractieleider Patrick Dewael ervoor dat de minderheidsregering van Charles Michel op zoek gaat naar meerderheden in het parlement.

  "Wij trekken als land niet terug in onze schelp. Gelukkig staan we aan de goede kant van de geschiedenis", blikt Patrick Dewael (Open Vld) nog eens tevreden terug op de goedkeuring van het VN-migratiepact.

  Volgens Dewael is er geen alternatief voor deze regering, want de oppositie kan zelf geen meerderheid aanbrengen. "Of gaan de N-VA en PS daarover wekenlang onderhandelen?"

  © BELGA

  Ook de liberaal roept op om voort te werken. "We kunnen eindeloos moties van vertrouwen en wantrouwen indienen. Maar dan is de vraag: moeten we dan het ontslag van deze regering vragen, of moeten we verder proberen besturen? We hebben de komende maanden nog wel wat katten te geselen. Dit is niet het moment om de handdoek in de ring te gooien. Wel het moment om verantwoordelijkheid op te nemen. 

  Volgens Dewael zou een motie van wantrouwen alleen maar het cynisme over de politiek voeden. "We kunnen het spel spelen van de moties van wantrouwen, maar probeer dat maar eens aan de buitenwereld uit te leggen."

 29. 12/12/2018

  CD&V hoopt op steun van N-VA

  CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten (CD&V) wil de focus leggen op de concrete dossiers die de komende maanden nog moeten verwezenlijkt worden. "We zien de economische groei vertragen, we zien de brexit, we zien de instabiliteit aan de Europese grenzen. Er zijn de zorgen over het klimaat."

  Ik hoop daarom dat de N-VA de dossiers die ze gisteren goedkeurde in de regering, morgen niet zal verwerpen.

  Servais Verherstraeten (CD&V).

  "Over het ontslag van de N-VA-ministers is voldoende gezegd en geschreven", zegt Verherstraeten verder. "Ook over de onuitgegeven situatie van vandaag is al veel gezegd en geschreven."

  Voor hem is het duidelijk, de regering neemt zijn verantwoordelijkheid. "Democratie is een georganiseerd meningsverschil, maar democratie is ook verantwoordelijkheid nemen en besturen."

  © Photo News — Servais Verherstraeten.

  De CD&V-fractieleider vist daarom naar de steun van N-VA. "Ik hoop daarom dat de N-VA de dossiers die ze gisteren goedkeurde in de regering, morgen niet zal verwerpen."

  "De eerste minister schoof drie prioriteiten naar voren: veiligheid, koopkracht en klimaat. Voor ons zijn dat de juiste prioriteiten, en ik kan mij niet inbeelden dat dit niet de prioriteiten zijn van een overgrote meerderheid in deze Kamer. Het parlement heeft hier een unieke kans om meer te wegen op de politieke besluitvorming. Die kunnen we laten liggen, of grijpen."

 30. 12/12/2018

  MR hoeft geen regeerverklaring

  David Clarinval (MR) roept op tot kalmte: "We staan op een kruispunt. We hebben heel moeilijke dagen beleefd en meer dan ooit maken burgers zich zorgen over onder meer hun facturen en het klimaat. Het zou heel onverstandig zijn om hier in het parlement straffe leuzen te lanceren. Dat zou alleen de extremen versterken."

  Daarmee laat hij uitschijnen dat er geen regeerverklaring moet komen. "We zitten in een situatie zonder voorgaande. De juridische dienst van de Kamer heeft het over een niet-bindende traditie. Een gewoonte en geen verplichting. We denken dat het vertrouwen verankerd zit in de concrete maatregelen die deze regering al heeft genomen en nog wil nemen. Want kunnen wij, als burgers van ons land, het veroorloven om ons land in een constitutionele crisis te storten?"

  © BELGA — David Clarinval.
 31. 12/12/2018

  PS: "Geen breuk met N-VA"

  Ahmed Laaouej (PS) vindt dat premier Charles Michel (MR) deze ellende aan zichzelf te danken heeft. Hij had maar niet moeten samenwerken met de N-VA. "U was langs Franstalige kant al een minderheidsregering, gegijzeld door de N-VA." Het is de PS ook een doorn in het oog dat Michel geen afstand neemt van de Vlaams-nationalisten. "U blijft zelfs nu nog onderhandelen met hen. Er is geen breuk met N-VA." De PS is dan ook niet van plan om Michels nieuw samengestelde regering te steunen: "U heeft geen politiek project en daarom zullen wij u niet steunen."

  Laaouej vindt bovendien dat de premier de grondwet niet respecteert. "U hebt geen respect voor de instellingen. U bent niet naar de koning geweest, nadat de N-VA uw regering verliet", zegt hij. "Bovendien is de juridische dienst van het parlement duidelijk: u moet het vertrouwen vragen aan het parlement. Maar nee, u blijft het parlement misprijzen."

  © Photo News — Ahmed Laaouej.
 32. 12/12/2018

  "Lamme eend"

  De Roover maakt al snel duidelijk dat zijn partij niet van plan is om de nieuwe regering te steunen. "Nu heeft u wel een nieuwe regering. Uw vicepremier Kris Peeters (CD&V) zei dat dit geen copy paste is van Michel I. Wat wordt er dan geknipt en geplakt?" 

  U kan niet verwachten dat de bedrogen echtgenote daags na de onenightstand voor het ontbijt zorgt.

  Peter De Roover

  De N-VA-fractieleider gaat zelfs verder: "Ook grondwetspecialisten spreken over een constitutionele hold-up. Ik heb alvast vastgesteld dat u bijzonder creatief bent omgesprongen met de Grondwet. De juridische dienst zegt het ook: vroeger hebben minderheidsregeringen ook altijd de durf gehad om zich te presenteren aan de Kamer."

  Maar die nieuwe regering hoeft dus niet op de steun van N-VA te rekenen. "U kan moeilijk verwachten dat de bedrogen echtgenote daags na de onenightstand voor het ontbijt zorgt. Wij willen weten welk project we zullen steunen of bekampen. Presenteer dus uw nieuwe regering. Totdat u dat doet, is er geen sprake van een echte regering, maar wordt het land geregeerd door een lamme eend. Laat de mist opklaren, zodat wij allemaal weten waar we aan toe zijn."

  © BELGA — Peter De Roover kruist premier Michel na zijn betoog.
 33. 12/12/2018

  "Onbesuisd overspel"

  N-VA-fractieleider Peter De Roover opent de debatten. "Het lijkt me een zaak van elementaire beleefdheid om u geluk te wensen met uw nieuwe regering. Al komt die er naar onbesuisd overspel. U heb partnerruil gedaan met uw grootste coalitiepartner."

  "Een regering vormen die maar een derde van het parlement vertegenwoordigt, daarmee staat u hier aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Tot vorige week had u een regering om vier en half jaar solide beleid te voeren, maar vorige week was de N-VA niet meer gewenst. Onze mening over het VN-migratiepact werd genegeerd. We waren quantité négligeable geworden."

 34. 12/12/2018

  Eerbetoon

  De zitting begint met een eerbetoon voor de slachtoffers in Straatsburg, Frankrijk gisterenavond. "Dit herinnert ons aan de barbarij die ook in Zaventem en Brussel plaatsvond bij de aanslagen op 22 maart 2016", zegt premier Michel, gevolgd door een minuut stilte.

  © Photo News