Bekijk belangrijke updates
 1. 12/12/2018

  Stand van zaken

  We sluiten de liveblog bij deze af. 

  • De Kamer vraagt premier Michel in een motie om nog voor 18 december een regeerverklaring af te leggen en een vertrouwensstemming te ondergaan. N-VA gaf de doorslaggevende stem. 

  Lees ook: Michel II: compromis met N-VA lijkt in de maak

  • Premier Michel zal echter geen verklaring afleggen. Hij laat het parlement de keuze: zijn regering of de chaos van nieuwe verkiezingen. "Wie nieuwe verkiezingen wil, moet maar een motie van wantrouwen indienen."

 2. 12/12/2018

  Kamer ‘dwingt’ Michel tot regeerverklaring en vertrouwensstemming, maar die weigert meteen

  De motie van sp.a en Groen is aangenomen. N-VA leverde de doorslaggevende stem. De Kamer vraagt de regering dus officieel om een regeerverklaring af te leggen en daarna een vertrouwensstemming te ondergaan. Het parlement kan een regeerverklaring echter niet afdwingen, waardoor het om een symbolische stemming gaat. 

  Michel is ondanks de druk echter niet van plan om in te gaan op de motie. Omdat de regering slechts een derde van de zetels achter zich heeft, zou het zo'n stemming wellicht niet overleven. 

  Daarom laat Michel het parlement de keuze maken: of een motie van wantrouwen indienen en nieuwe verkiezingen uitlokken, of kiezen voor "verantwoordelijkheid".

 3. 12/12/2018

  Wat nu?

  • Er zijn twee moties ingediend. In de eerste motie, van sp.a en Groen, wordt de regering verplicht een regeerverklaring af te leggen en daarna een vertrouwensstemming te ondergaan. In de tweede motie, van Hendrik Vuye, blokkeert de oppositie alle parlementair werk van de regering.

  • N-VA zegt de resolutie van sp.a en Groen te steunen. Als de motie goedgekeurd wordt, vraagt het parlement de regering officieel om een regeerverklaring af te leggen, al is het onduidelijk of het parlement een regering kan verplichten om een regeerverklaring af te leggen.

  • Over de beide moties wordt straks gestemd.

  • Met maar één derde van de kamerzetels achter zich is de kans groot dat Michel II een vertrouwensstemming niet overleeft.

  • Geen enkele oppositiepartij is bereid om Michel II te depanneren. Dat werd nogmaals duidelijk tijdens een bits kamerdebat. Groen-Ecolo wil oranje-blauw in bepaalde dossiers aan een meerderheid helpen, sp.a, PS en N-VA zijn strenger.

 4. 12/12/2018

  CD&V stemt straks tegen motie

  CD&V zal tegen de motie van sp.a en Groen stemmen om de premier te dwingen een regeerverklaring af te leggen. N-VA zal voor stemmen.

  De motie zal straks wellicht een meerderheid halen van N-VA, sp.a, PS, Ecolo en Groen.

 5. 12/12/2018

  N-VA zal motie steunen om Michel te verplichten vertrouwensstemming te ondergaan

  Peter De Roover (N-VA) zegt dat zijn partij de motie zal steunen waarin staat dat Michel deze week nog een regeerverklaring moet afleggen. "We gaan de tekst van de linkse oppositiepartijen steunen. Aangezien dat is wat we hebben gevraagd", klinkt het. 

  Het is echter onduidelijk of het parlement een regering kan verplichten een verklaring af te leggen. "Het gaat hoogstens om een vraag", zegt De Roover. "De regering is niet verplicht om daarop in te gaan. We zullen volgende week wel zien wat er verder mee gebeurt."

  De motie van Hendrik Vuye steunt de N-VA niet, zegt De Roover.

  © Stefaan Temmerman — Peter De Roover (N-VA).