Bekijk belangrijke updates
 1. 09/12/2018

  Roep om heropening opvangplaatsen

  Zes vluchtelingenorganisaties vragen de heropening van opvangplaatsen in de onthaalcentra en een versterking van het personeel bij alle betrokken diensten. Dokters van de wereld, CIRÉ-ASBL, Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen-BxlRefugees en CNCD-11.11.11 hebben daarvoor een gezamenlijk schrijven aan minister van Asiel en Migratie Maggie De Block gericht.

  "Het is belangrijk dat de nieuwe maatregelen de toegang tot het recht op asiel en toegang tot de opvang van alle mensen op de vlucht garanderen", klinkt het. De organisaties wijzen op de desastreuze gevolgen van de beslissing van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, om een dagelijkse beperking van de toegang tot de Dienst Vreemdelingenzaken in te stellen. "Wij hebben de beleidsmakers geïnformeerd en gedocumenteerd dat honderden mannen, vrouwen en kinderen zich elke ochtend in de barre winterkou voor een gesloten deur bevonden. Vorige week werd een baby van ongeveer twee maanden oud met onderkoelingsverschijnselen aangetroffen in de wachtrij voor de Dienst Vreemdelingenzaken. Gelukkig kon hij met spoed worden verzorgd."

  De organisaties nemen kennis van het feit dat de minister beslist heeft om de maatregel van haar voorganger te herbekijken. Ze dringen aan op een tijdelijke noodopvang in afwachting van opvang in het reguliere circuit en zijn vragende partij voor een onderhoud met de minister. 

  © BELGA — Maggie De Block.
 2. 09/12/2018

  Franstalige oppositie waarschuwt Michel II

  De partijen van de Franstalige oppositie waarschuwen de MR voor manoeuvres van de regering-Michel II tegen hen. Ze zullen geen kat in een zak kopen, klinkt het. De herschikte regering beschikt niet over een meerderheid in het parlement. Ze zal de steun van de oppositie moeten krijgen om haar projecten te kunnen realiseren. Wat de begroting voor 2019 betreft, kan de N-VA die mee goedkeuren omdat ze deelnam aan de voorbereiding. Voor de rest zal de operatie delicater zijn en zal er geval per geval geoordeeld moeten worden.

  "Het zal geen beleid van 'te nemen of te laten' worden", verzekerde MR-vicepremier Didier Reynders op de RTBF. De steun van de N-VA aan de begroting zou echter een probleem kunnen vormen voor de rest van de oppositie.

 3. 09/12/2018

  Premier Michel vertrokken naar Marrakesh

  Charles Michel is als regeringsleider van een minderheidskabinet op weg naar Marrakesh. Het vliegtuig van de premier is opgestegen vanop de luchthaven van Melsbroek.


  © BELGA — Michel is opgestegen vanop Melsbroek.
 4. 09/12/2018

  De Block nuanceert uitspraken

  Na afloop van de eerste ministerraad van de regering-Michel II heeft Maggie De Block (Open Vld), die de bevoegdheden Asiel en Migratie overneemt van staatssecretaris Theo Francken (N-VA), eerdere berichten over haar uitspraken over het departement genuanceerd. "Het is de opvang waar momenteel een chaos heerst en waar zo snel mogelijk een oplossing voor moet gezocht worden", klonk het bij monde van de minister.

  "Ik volg Theo op zoals hij mij is opgevolgd", zei de minister. "Er heerst geen chaos op het hele kabinet of departement, wel is er chaos in de opvangsituatie. Daarvoor moet een oplossing gezocht worden en ik ga dan ook zo snel mogelijk samenzitten met de verschillende diensten om te bekijken wat zij aankunnen."

  "Wat goed was aan het beleid van de voorbije jaren, zoals het terugkeerbeleid, moet niet veranderen, maar zal gehandhaafd en verdergezet worden", aldus nog minister De Block.

  © BELGA — Maggie De Block.
 5. 09/12/2018

  Francken deelt tweet aankomst Merkel in Marrakesh

  Theo Francken heeft op Twitter een video gedeeld van de aankomst van Angela Merkel in Marrakesh. De Duitse bondskanselier is daar om haar steun aan het migratiepact over te brengen. In ons land is de regering-Michel I daarover gestruikeld.  

 6. 09/12/2018

  Francken "in principe" burgemeester van Lubbeek

  Theo Francken wordt "in principe vanaf morgen maandag effectief burgemeester van Lubbeek". Dat zegt Davy Suffeleers, momenteel schepen van Cultuur, Jeugd en Sport in Lubbeek (N-VA). Tot nog toe was partijgenote Tania Roskams waarnemend burgemeester voor staatssecretaris Francken. Normaal zou vanaf januari Davy Suffeleers de nieuwe waarnemend burgemeester van Lubbeek worden, maar het ontslag van Theo Francken uit de regering-Michel I omwille van het VN-Migratiepact vanochtend beslist daar nu anders over.

  Wanneer Theo Francken de sjerp weer omgordt, betekent dit voor Davy Suffeleers dat hij vanaf januari weer schepen wordt. Over de precieze bevoegdheid moet nog overlegd worden. Ook voor Tania Roskams, schepen van Ruimtelijke Ordening, zal een schepenzetel voorbehouden blijven. Maar voor N-VA'er Geert Bovyn is er minder goed nieuws. Als Francken burgemeester wordt, leidt dat tot een stoelendans waarbij het verwachte schepenmandaat voor Bovyn er niet meer inzit.

  Theo Francken in Lubbeek.
 7. 09/12/2018

  Drie N-VA'ers keren terug naar de Kamer

  Het vertrek van N-VA uit de federale regering brengt ook in de Kamer een personeelswissel teweeg. Gewezen minister Jan Jambon en staatssecretarissen Theo Francken en Zuhal Demir nemen opnieuw hun zitje in het halfrond in. Voor Sander Loones en Johan Van Overtveldt zit een terugkeer naar het Europees parlement er niet in.

  Jambon, Francken en Demir raakten in 2014 rechtstreeks verkozen in de Kamer. Jambon en Francken maakten vanaf dag één deel uit van de Zweedse coalitie, Demir volgde pas zowat twee jaar geleden. Zij keren na hun vertrek uit de regering terug naar de Kamer. Dat betekent meteen ook dat hun opvolgers - Johan Klaps, Renate Hufkens en Wim Van der Donckt - binnenkort afscheid nemen van de Kamer. Hufkens had al langer aangekondigd dat ze na deze legislatuur de actieve politiek de rug zou toekeren.

  Van Overtveldt raakte 4,5 jaar geleden verkozen in het Europees parlement, waar je niet zomaar naar kan terugkeren. En Loones zetelde in het Europees parlement als opvolger van Van Overtveldt. Na zijn overstap naar de federale regering werd zijn zitje overgenomen door Ralph Packet.

  © EPA — Sander Loones, Johan Van Overtveldt, Jan Jambon, Bart De Wever, Zuhal Demir en Theo Francken.
 8. 09/12/2018

  Medewerkers moeten snel opkrassen

  N-VA-volksvertegenwoordiger Peter Dedecker klaagt er op Twitter over dat de kabinetten wel erg snel opgeruimd moeten worden, meer bepaald tegen morgen 11 uur. "Weinig menselijk van een groep die de mond vol heeft over menselijkheid", tweet hij.

 9. 09/12/2018

  ‘Mars tegen Marrakesh’ in Brussel

  Een aantal rechtse verenigingen en jongerenafdelingen organiseren volgende week in Brussel een Mars tegen Marrakesh. Een evenement op Facebook kreeg interesse van bijna 10.000 gebruikers, zowat 4.000 gebruikers geven aan deel te zullen nemen. Voor de mars slaan studentenverenigingen KVHV en NSV de handen in mekaar met Schild en Vrienden, Voorpost en Vlaams Belang Jongeren.

 10. 09/12/2018

  Kristof Calvo: "Logisch dat klimaat prioritair wordt aangepakt"

  "Tijd voor concrete actie en andere koers. Er moet politiek antwoord komen op de grote klimaatmars", zegt Kristof Calvo (Groen) op Twitter na de eerste persconferentie van de oranje-blauwe coalitie.

 11. 09/12/2018

  Jan Jambon geeft ontslagbrief vrij op Twitter:

  "Ik wil al mijn medewerkers bedanken voor hun jarenlange inzet. Het was een grote eer om ruim vier jaar lang minister te zijn", schrijft hij.

 12. 09/12/2018

  Drie prioriteiten Michel II: koopkracht, veiligheid en klimaat

  Tijdens de persconferentie na de eerste ministerraad van nieuwe oranje-blauwe coalitie heeft premier Michel gezegd dat de coalitie kiest voor een actieprogramma met 3 prioriteiten: koopkracht en socio-economisch beleid, veiligheid en justitie, en klimaat. "Daarnaast willen we een constructieve en sterke relatie met het parlement", zei Michel. Daarvoor zal hij onmiddellijk na zijn terugkeer uit Marrakesh de nodige contacten leggen.

  De 3 partijen van deze coalitie steunen een streng en humaan asielbeleid. Dat is ons fundamenteel engagement.

  Premier Michel

  De premier wenste zijn appreciatie uit te drukken voor de regeringsleden van N-VA. "Nu is het zaak om een harmonieuze overdracht te regelen", klonk het nog. 

  De premier wil ook werk maken van een constructieve relatie met het parlement en zal daarvoor de nodige contacten leggen na zijn terugkeer uit Marrakesh. Ook wil hij de nodige contacten leggen met de sociale partners en de groep van 10. "We moeten blijven regeren in het belang van de burgers", ging de premier nog verder. "Ook op internationaal vlak moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen en de credibiliteit van ons land in stand houden."

 13. 09/12/2018

  Premier Michel: "Nog altijd goede relatie met N-VA"

  “De persoonlijke relaties met de N-VA-ministers zijn goed en zullen, in mijn ogen, ook goed blijven. Maar er was een meningsverschil, en dat betreur ik.” Dat is de eerste reactie van premier Charles Michel na de crisis die tot een minderheidsregering geleid heeft. Michel gaat nu verder zonder de N-VA.

  Over de N-VA heeft Michel alleen goede woorden. “Ik dacht eerst dat een coalitie met N-VA mogelijk zou zijn. Maar het heeft geleid tot een Zweedse coalitie. De laatste vier jaar hebben we zeer goede akkoorden kunnen boeken”, zegt Michel aan VTM NIEUWS. “Ik geloof en apprecieer het dat N-VA ook vanuit de oppositie nog dossiers zal steunen”, voegt hij er nog aan toe.

  De premier zal vanmiddag rond 17 uur op het vliegtuig naar Marrakesh stappen, om in de Marokkaanse stad het migratiepact van de Verenigde Naties te tekenen.

 14. 09/12/2018

  Crombez: "Gebeurtenissen voorbije week bemoeilijk gesprekken in Antwerpen"

  De gebeurtenissen van de voorbije week in de Wetstraat bemoeilijken de gesprekken in Antwerpen met het oog op de lokale coalitievorming. Dat heeft sp.a-voorzitter John Crombez verklaard in De Zevende Dag. Hij zal praten met zijn Antwerpse partijgenoten "over wat die gesprekken vandaag opleveren".

  Sp.a voert dezer dagen gesprekken met N-VA en Open Vld om tot een volgende meerderheid in de Scheldestad te komen. Volgens partijvoorzitter Crombez hebben de gebeurtenissen rond het VN-migratiepact een impact op die gesprekken. Crombez benadrukt dat zijn partij bereid is te praten indien het sociaal beleid grondig tegen het licht kan worden gehouden. "Alles wat er is gebeurd, zoals de campagne (van N-VA) en de chaos, bemoeilijkt dat".

  Van zodra de Vlaamse socialisten aangaven dat ze bereid waren inhoudelijke gesprekken te voeren met de N-VA van voorzitter en burgemeester Bart De Wever, "komt er al veel druk op ons. Alles wat er is gebeurd, verhoogt die druk", geeft Crombez aan. "Het was een keuze van onze mensen in Antwerpen en ik begrijp dat. Ik zal horen wat de gesprekken vandaag opleveren en zal daar een gesprek over hebben".

  © Jan Aelberts — Sp.a-voorzitter John Crombez.
 15. 09/12/2018

  N-VA moet oplossing zoeken voor 180 kabinetsmedewerkers

  Het verdwijnen van N-VA uit de regering brengt ook een hele herstructurering met zich mee. Op de vijf federale N-VA-kabinetten samen werkten ongeveer 180 mensen. Voor die mensen wordt een soort sociaal plan uitgewerkt, zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlmann.

  Jan Jambon, Theo Francken en Zuhal Demir kunnen terug hun zetel in de Kamer opnemen. Voor Johan Van Overtveldt en Sander Loones liggen de zaken moeilijker: zij waren verkozen in het Europees Parlement. Daar is het echter niet mogelijk om de zetel opnieuw op te nemen. De partij zal de komende dagen uitzoeken wat nu precies hun sociaal statuut is.

  © BELGA — Sander Loones was maar heel kort minister van Defensie.

  Ook voor de kabinetsmedewerkers wordt naar een oplossing gezocht. Zij krijgen in principe een opzegvergoeding, omdat ze volgens een soort bediendecontract werken. Sommige medewerkers zijn gedetacheerd uit overheidsdiensten of - in het geval van Defensie - uit het leger. Zij kunnen naar hun oude job terug. Anderen moeten op zoek naar een andere job.

  "We gaan zoveel mogelijk oplossingen zoeken, maar dat wordt nog een hele klus", zegt partijwoordvoerder Pohlmann.

 16. 09/12/2018

  Jan Jambon opnieuw effectief burgemeester van Brasschaat

  "Het is voorzien dat Jan Jambon van rechtswege opnieuw effectief burgemeester wordt van Brasschaat." Dat bevestigt waarnemend burgemeester van Brasschaat Philip Cools (N-VA). Jan Jambon (N-VA) diende deze ochtend - net als zijn collega's van de N-VA in de regering - zijn ontslag in als minister van Binnenlandse Zaken, nadat premier Michel opnieuw te kennen had gegeven dat hij naar Marrakesh in Marokko zou gaan om het nieuwe VN-Migratiepact goed te keuren.

  "De gemeentesecretaris van Brasschaat zal morgen met de administratie van Binnenlands Bestuur aftoetsen, of de wissel nog nodig is voor de laatste drie weken van dit jaar, maar vanaf begin januari wordt Jan Jambon hoe dan ook effectief burgemeester". Philip Cools wordt dan opnieuw schepen van de Antwerpse gemeente.

  © BELGA
 17. 09/12/2018

  Greenpeace: "Michel II is unieke kans voor het klimaat"

  Greenpeace ziet in de herschikte federale regering-Michel II een unieke kans om eindelijk werk te maken van het ambitieuze klimaatbeleid, waar dit land naar snakt. 

  "Het is duidelijk dat de N-VA al jaren een ambitieus klimaat- en energiebeleid tegenwerkt. Nu deze partij uit de regering is gestapt, wordt het tijd dat er eindelijk naar de burger en wetenschap geluisterd wordt: het klimaat verdraagt geen uitstel meer", zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace. "Michel II heeft nog krap zes maanden om niet met lege handen naar de kiezer te moeten gaan", aldus Thijs. "Nu nog meer tijd verliezen wanneer de klimaatuitdaging zo duidelijk is en ambitieus beleid de steun van de bevolking geniet, zou schuldig verzuim zijn."

  Logo Greenpeace
 18. 09/12/2018

  Premier Michel: "Ik wil in dialoog gaan met het parlement"

  Premier Charles Michel wil voorkomen dat er vervroegde federale verkiezingen komen. Dat heeft hij vandaag laten verstaan bij RTL-TVi. In dat scenario dreigt het land immers lange tijd te worden geblokkeerd, want op 26 mei vinden er sowieso Vlaamse en Europese verkiezingen plaats.

  Vanuit Grondwettelijk oogpunt is het volgens de eerste minister niet nodig de Kamers te ontbinden na het ontslag van de N-VA-ministers en staatssecretarissen uit de regering. De "verantwoordelijke oranje-blauwe" regering zal voortaan echter over slechts 52 op 150 Kamerzetels beschikken.

  © BELGA — Premier Michel was het ontslag van de N-VA-ministers gaan aanbieden aan de koning.

  "De Grondwet geeft aan dat een meerderheid in het parlement verkiezingen kan vragen. Ik wil in dialoog gaan met het parlement. Indien er vervroegde verkiezingen zouden komen, indien het de keuze zou zijn de regering richting vervroegde verkiezingen te duwen, dan zitten we in een situatie die het land gedurende een jaar zou blokkeren. De kans is klein dat een nieuwe regering zal gevormd zijn alvorens de kiezer enkele maanden later heeft gestemd voor het regionale en Europese niveau", legt Michel uit.

  Daarom steekt de premier de hand uit naar het parlement, met name om het licht op groen te zetten voor de beslissingen die al binnen de regering waren afgeklopt, zoals de begroting. "We zullen zien of N-VA, die de beslissingen binnen de regering steunde, die ook zal steunen in het parlement. Het zou een principe van verantwoordelijkheid zijn, wat coherent zou zijn in hoofde van N-VA".

  Om een antwoord te bieden op de vragen bij de bevolking over koopkracht en klimaat, wacht de eerste minister eveneens af welke houding de oppositie zal aannemen. "Over die thema's zou kunnen worden voorgesteld bepaalde initiatieven te accentueren of te versterken", luidde het. Na zijn terugkeer uit Marrakesh zal de premier contact opnemen met de fracties in het parlement. 

 19. 09/12/2018

  Siegfried Bracke (N-VA) tot nader order nog altijd Kamervoorzitter

  Ondanks het verdwijnen van N-VA uit de regering blijft N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke tot nader order voorzitter van de Kamer. Hij is immers aan het begin van het zittingsjaar, op dinsdag 9 oktober, door de plenaire Kamer als voorzitter herverkozen.

  Bij de vorming van een regering spreken partijen ook af welke partij het voorzitterschap van de Kamer krijgt toegewezen. In de Zweedse coalitie kreeg de N-VA die functie en de partij koos om Siegfried Bracke als voorzitter van de Kamer voor te dragen.

  Vraag is wat er gebeurt nu de N-VA uit de regering en dus ook uit de meerderheid verdwijnt. In principe is Bracke voor de duur van een zittingsjaar verkozen. In de geschiedenis van de Kamer is het nog maar een paar keer voorgevallen dat de voorzitter in de loop van een zittingsperiode ontslag nam. Dat gebeurde tweemaal in de negentiende eeuw, na zware incidenten.

  Het is ook nog maar driemaal voorgevallen dat een lid van de oppositie voorzitter werd. 

  © BELGA — Siegfried Bracke
 20. 09/12/2018

  Professor Herman Mathys (VUB): "Verkiezingen voor sommige partijen geen optie omdat geld ervoor ontbreekt"

  "Heel wat partijen zijn niet happig op nieuwe verkiezingen, omdat het geld nu eenmaal ontbreekt, om zo kort na de vorige gemeenteraadsverkiezingen van oktober en zo kort voor de nieuwe verkiezingen van mei opnieuw een campagne te bekostigen", zegt Herman Mathys, begrotingsexpert en professor aan de VUB en UGent.

  Of er nu op korte termijn verkiezingen kunnen vermeden worden, hangt onder meer af van de goedkeuring van de begroting. "Die begroting 2019 is mee opgesteld door de N-VA", aldus Matthijs, "en ze zal ten laatste in het weekend voor Kerstmis moeten goedgekeurd worden. Als dat misloopt en de regering Michel II hiervoor geen parlementaire meerderheid krijgt, dan moet er met voorlopige kredieten gewerkt worden en zit men de facto met een regering van lopende zaken. Dan zal er al snel geen andere uitweg blijken dan verkiezingen", zegt prof. 

  "Zelfs als de N-VA meestemt voor die begroting, dan blijft de vraag hoe de uitvoering ervan zal verlopen. Dan zal men voor elke programmawet opnieuw een beroep moeten doen op de N-VA."

  © Photo News

  "De huidige formule van een minderheidsregering kent weinig voorbeelden in ons land. "Alleen de socialistische premier Camille Huysmans en de christendemocraat Gaston Eyskens eind jaren '50 hebben een tijdlang een minderheidsregering geleid, maar dat werd nooit een succes. Ons systeem leent er zich niet echt toe", zegt Matthijs.

  "En zeker met de 52 zetels die de coalitie nu maar heeft, is de basis veel te smal. Zelfs als de PS telkens zou meestemmen, geraakt Charles Michel niet aan een meerderheid", besluit prof. Matthijs.

  Hoe werkt een minderheidsregering? Dat lees je hier.

 21. 09/12/2018

  "Steun aan VN-migratiepact is overwinning voor mensenrechten"

  "Het is een overwinning voor de mensenrechten dat premier Michel maandag de steun van de Belgische regering aan het VN-Migratiepact zal geven." Dat zegt Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. "Dat deze politieke crisis zich afspeelt aan de vooravond van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, is veelzeggend", klinkt het in een mededeling.

  "Het is logisch dat er in een democratische rechtsstaat fundamentele, politieke meningsverschillen bestaan over complexe thema's als migratie en de rol van supranationale overheden", klinkt het. De Liga hekelt echter "de stroom aan framing en desinformatie, waarin een misleidende socialemediacampagne van N-VA (later overgenomen door het Vlaams Belang) het orgelpunt vormde". 

  © afp
 22. 09/12/2018

  De Block in persbericht: "Ik tref departement in crisis aan"

  Minister Maggie De Block (Open Vld), die de bevoegdheden Asiel en Migratie overneemt van staatssecretaris Theo Francken (N-VA), reageert scherp op haar voorganger. "Ik tref vandaag een departement in crisis en in chaos aan", zegt ze. De Block wil de draad weer oppikken van een streng maar rechtvaardig migratiebeleid dat ze zelf voorstond in de regering-Di Rupo. Francken zelf reageert misnoegd.

  "Ik zal mijn werk doen maar kan niet alles in één vingerknip oplossen. Ik heb altijd gestaan voor een streng maar rechtvaardig beleid. Wie rechten heeft moet die kunnen laten gelden maar wie uitgeprocedeerd is moet terug", besluit de minister.

 23. 09/12/2018

  Theo Francken reageert scherp op besluit De Block: "Spijtig dat ze onmiddellijk natrapt"

  Het zit Theo Francken hoog dat Maggie De Block meteen komaf maakt met de quota van maximaal 50 asielaanvragen per dag. "Nooit nagetrapt naar mevrouw De Block toen ik staatssecretaris was", schrijft hij op Facebook. "Spijtig dat ze dat nu onmiddellijk doet. Mijn ontslag is nog niet geacteerd." Op Twitter verklaart hij dat het politieke fatsoen weg is.

  © BELGA
 24. 09/12/2018

  Meyrem Almaci (Groen) bedankt Maggie De Block

  Maggie De Block, de nieuwe minister van Asiel en Migratie, heeft meteen gebroken met het beleid van haar voorganger Theo Francken: gedaan met de quota van maximaal 50 asielaanvragen per dag. Meyrem Almaci dankt Maggie De Block daarvoor. "Groot draagvlak in de samenleving voor menselijkheid en samenwerking", klink het.

 25. 09/12/2018

  Schild & Vrienden organiseert "Mars tegen Marrakesh"

  Schild & Vrienden is zoals verwacht niet opgezet met het VN-migratiepact. De omstreden extreemrechtse studentenbeweging uit Gent organiseert daarom volgende zondag een "Mars tegen Marrakesh" in Brussel.

  "
  Het volk moet zelf kunnen beslissen over wie er in ons land komt en wie niet. Wij eisen een referendum over het Marrakesh Migratiepact", luidt de boodschap. Op het Facebook-event zeiden al 2.600 mensen dat ze zouden meestappen. Er zijn nog eens 7.000 "geïnteresseerden". 

  Het event wordt onder andere georganiseerd door Dries van Langenhove, de rechtenstudent die Schild & Vrienden oprichtte en begin september geschorst werd na een spraakmakende Pano-reportage.

  © RV — "Mars tegen Marrakesh" op Facebook.
  © Photo News — Dries Van Langenhove. Pictured in Opwijk, Belgium, on 06/09/2018. (Photo by Marc Gysens/ Photo News)
 26. 09/12/2018

  De Backer: "Ik neem verantwoordelijkheid voor slankere overheid"

 27. 09/12/2018

  De Block maakt meteen komaf met asielquota Francken

  Maggie De Block (Open Vld) is de nieuwe minister van Asiel en Migratie en breekt meteen met het beleid van haar voorganger Theo Francken (N-VA): gedaan met de quota van maximaal 50 asielaanvragen per dag. Het beleid moet weer menselijk worden”, zegt ze aan De Morgen.

  © BELGA
 28. 09/12/2018

  De herschikte bevoegdheden op een rij

  De bevoegdheden van de N-VA-ministers zijn nu definitief verdeeld.Dat bevestigde de woordvoerder van premier Michel.

  • Binnenlandse Zaken en Veiligheid (Jan Jambon): Pieter De Crem (CD&V)

  • Asiel en Migratie (Theo Francken): Maggie De Block (Open VLD)

  • Defensie (Sander Loones): Didier Reynders (MR)

  • Financiën en Ontwikkelingssamenwerking (Johan Van Overtveldt): Alexander De Croo (Open VLD)

  De Croo schuift de bevoegdheden Telecom, Post en Digitale Agenda daarnaast door aan partijgenoot Philippe De Backer.

  Administratieve Vereenvoudiging (Theo Francken): Philippe De Backer (Open VLD)

  • Grote Steden (Zuhal Demir): Denis Ducarme (MR)

  • Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een Beperking (Zuhal Demir): Kris Peeters (CD&V)

  • Wetenschapsbeleid (Zuhal Demir) en Ambtenarenzaken (Sander Loones): Sophie Wilmès (MR)

  Regie der Gebouwen (Jan Jambon): Koen Geens (CD&V)

 29. 09/12/2018

  Werkgevers vragen om duidelijkheid

  Werkgevers vragen om zo snel mogelijk de draad weer oppikken. "We moeten ze snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hoe het nu verder gaat, want er liggen belangrijke uitdagingen te wachten zoals de brexit", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van werkgeversorganisatie Unizo. "We wensen een stabiel kader waarin de nodige beslissingen kunnen worden genomen."

  "De lijst van aan te pakken dossiers is lang, dus vragen wij aan de politici in de Wetstraat om ons garanties te geven aan welke dossiers er nog zal gewerkt worden én welke een realistische kans tot slagen hebben vóór de volgende verkiezingen, dit in het belang van de economie van het land", zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

  © belga — NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

  Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert in dezelfde zin. "Wij herhalen onze oproep van de voorbije dagen om belangrijke uitdagingen aan te pakken die op ons afkomen op het vlak van de arbeidsdeal en het mobiliteitsbudget. We willen dat het wettelijk kader gestemd wordt, zodat de bedrijven ermee aan de slag kunnen gaan."

 30. 09/12/2018

  Hoe werkt een minderheidsregering?

  Voortaan wordt ons land bestuurd door een oranje-blauwe minderheidsregering van Open Vld, CD&V en MR. Maar hoe gaat dat juist in zijn werk en hoe brachten andere minderheidsregeringen het er vanaf? Je leest het hier.

 31. 09/12/2018

  Francken: "Spijtig dat CD&V en Open Vld zoveel moeite deden om ons uit de regering te duwen"

  “Ik ben ontgoocheld, maar we strijden verder, we geven niet op. Vergeet niet dat ik een bokser ben”, sprak Francken in een toespraak in een overvolle zaal in zijn thuisbasis Lubbeek. 

  “Het is spijtig dat CD&V en Open Vld zo hard moeite gedaan hebben om ons uit de regering te duwen”, voegde hij toe.

  © Tine Schoemaker
 32. 09/12/2018

  Reynders (MR) ook minister van Defensie

  MR-vicepremier Didier Reynders wordt behalve voor Buitenlandse Zaken ook bevoegd voor Defensie, is bij de woordvoerder van premier Charles Michel vernomen. Eerder werd gespeculeerd dat die bevoegdheid naar Denis Ducarme (MR) zou gaan.

  © BELGA
 33. 09/12/2018

  Koning aanvaardt ontslag N-VA

  Koning Filip heeft het ontslag van de drie N-VA-ministers Jan Jambon, Johan Van Overtveldt en Sander Loones en de twee staatssecretarissen Theo Francken en Zuhal Demir aanvaard. Hij keurde daarnaast de benoeming van de Staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open Vld) goed.

  © Photo News — Premier Michel komt aan bij de koning.
 34. 09/12/2018

  Jambon: "Onze ontslagbrief is onderweg naar de premier"

  Jan Jambon (N-VA) wil dat de "woordspelletjes" stoppen. Hij bevestigt dat de N-VA-ministers zelf ontslag nemen. "Onze ontslagbrief is onderweg naar de premier", zegt hij in VTM Nieuws.

 35. 09/12/2018

  Premier Michel verlaat paleis, ministerraad om 15 uur

  Premier Michel zou rond 12.45 uur het koninklijk paleis hebben verlaten. Dat heeft Belga ter plaatse kunnen vaststellen. Om 15 uur volgt er nog een ministerraad, volgens de woordvoerder van de eerste minister.

 36. 09/12/2018

  Almaci spoort De Block aan: "Laat de boel niet verrotten"

  Meyrem Almaci (Groen) roept Maggie De Block (Open VLD) op om als nieuwe nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie meteen het heft in handen neemt. "Ik hoop dat mevrouw De Block maandag het eerste doet wat ze zou moeten doen als bevoegde minister: effectief haar bevoegdheid uitoefenen in plaats van de boel te laten verrotten", zegt ze in De Zevende Dag.

  "Laat mensen die zich aanmelden, zich ook effectief aanmelden. Dat is het minimum minimori," verwijst Almaci naar de limiet van vijftig asielaanvragen per dag die Theo Francken had opgelegd. "In plaats van zelf crisissen op onze straten te organiseren en baby’s van twee maanden oud in dit weer buiten te laten slapen."

  © BELGA
 37. 09/12/2018

  Franstalig België hekelt coalitie "Orangette-bleu"

  In het rijtje van de "Marrakesh-coalitie", "New York-coalitie" en "samenwerkingscoalitie" nu ook: de "Orangette-bleu".

 38. 09/12/2018

  Vier jaar kibbelkabinet op een rij

  Het meningsverschil rond het VN-migratiepact was niet de eerste grote discussie. Hieronder een overzicht.

 39. 09/12/2018

  Dewinter: "Dit is constitutionele hold-up"

  Volgens Vlaams Belang pleegt de nieuwe minderheidsregering van MR, Open Vld en CD&V een "constitutionele hold-up". Door het vertrek van N-VA uit de regering en het daaruit resulterende "machtsvacuüm", heeft de premier het grondwettelijke recht niet om het migratiepact te bekrachtigen, betoogt Filip Dewinter. De partij liet eerder vandaag al weten naar de Raad van State te stappen om een kort geding aan te spannen.

  © BELGA

  Voorzitter Tom Van Grieken herhaalde in De Zevende Dag dat Vlaams Belang klaar staat om samen te werken met N-VA. "Communautair 0, het sociaal-economische een flop en qua migratie kunnen ze ook geen deuk in een pakje boter slagen. Echte verandering in dit land zal niet gebeuren via de traditionele machtspartijen. Echte verandering verloopt via partijen als de onze."

 40. 09/12/2018

  Premier Michel aangekomen bij de koning

  Premier Charles Michel heeft iets na 12 uur de Wetstraat 16 verlaten en is intussen bij koning Filip aangekomen. Hij zal er verslag uitbrengen van de politieke toestand en zal de vorst de vernieuwde samenstelling van zijn regering voorstellen.

 41. 09/12/2018

  Peeters: "N-VA trekt pas rode kaart wanneer match voorbij is"

  Vicepremier Kris Peeters (CD&V) spreekt tegen dat N-VA zaterdag nog een laatste poging heeft gedaan om de Zweedse coalitie te redden. Dat beweerde N-VA-voorzitter Bart De Wever. Hij zou zaterdag nog voor hebben gesteld dat ons land zich zou onthouden bij de stemming van het VN-migratiepact.

  Een onthouding zou echter al weken geleden zijn aangevoerd door Peter De Roover (N-VA), maar had volgens de vicepremier "geen impact meer". De Wever meet zich daardoor "een beetje een Calimero-houding" aan, vindt Peeters.

  N-VA heeft pas een rode kaart heeft getrokken "na de voetbalmatch was afgefloten en iedereen al in de kleedkamer zat", klinkt het nog.

  © BELGA
 42. 09/12/2018

  Zo worden bevoegdheden verdeeld: De Block krijgt Asiel en Migratie

  De bevoegdheden van de N-VA-ministers zijn zo goed als zeker verdeeld. Het is nog wachten op de officiële bevestiging, maar voorlopig lijkt het erop dat de kaarten als volgt op tafel liggen.

  • Binnenlandse Zaken (Jan Jambon): Pieter De Crem (CD&V)

  • Asiel en Migratie (Theo Francken): Maggie De Block (Open VLD)

  • Defensie (Sander Loones): Didier Reynders (MR) 

  • Financiën (Johan Van Overtveldt): Alexander De Croo (Open VLD)

  De Croo schuift de bevoegdheden Telecommunicatie en Administratieve Vereenvoudiging daarnaast door aan partijgenoot Philippe De Backer.

  Het is tot slot nog nog onzeker wie Gelijke Kansen van Zuhal Demir overneemt.

  © BELGA — Maggie De Block neemt Asiel en Migratie over van Theo Francken.
 43. 09/12/2018

  Francken met krop in de keel: "Trots op wat ik verwezenlijkt heb"

  Theo Francken (N-VA) neemt duidelijk aangedaan afscheid van zijn post als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. "Ik ben teleurgesteld", zei Francken geëmotioneerd. "Ik heb vanmorgen lang met mijn vrouw gesproken."

 44. 09/12/2018

  "Marrakesh-coalitie is foute benaming"

  Het strenge maar humane asielbeleid zal worden voortgezet, zegt Open Vld-vicepremier Alexander De Croo  in De Zevende Dag. Hij wil daarbij het beeld afschudden van de "Marrakesh-coalitie", dat N-VA in de markt zet. "Niemand in deze regering wil een opengrenzenbeleid."

  © BELGA

  De Croo verwees naar het beleid rond asiel en migratie dat onder Maggie De Block (Open Vld) werd ingezet in de vorige regering en die binnen de Zweedse coalitie werd voortgezet. "Dat is het beleid dat we willen voortzetten", zei hij.

  Ook voor CD&V-vicepremier Kris Peeters is de "Marrakesh-coalitie" een "onterechte benaming van wat we gaan doen".

 45. 09/12/2018

  Belgische crisis in buitenlandse pers: "politieke soap"

  Ook de buitenlandse kranten hebben met grote ogen gekeken naar de Belgische regeringscrisis over het VN-migratiepact. Een overzicht.

  © Belga — Charles Michel en Bart De Wever.
 46. 09/12/2018

  Michel nog niet aangekomen bij koning

  Premier Charles Michel is nog niet naar de koning vertrokken om de nieuwe samenstelling van de regering af te handelen, nu N-VA er geen deel meer van uit maakt. 

  Volgens eerdere berichten zou de premier al wel op weg zijn naar de koning. Daarna zou nog een ministerraad plaatsvinden, maar die is uitgesteld. Het is onzeker wanneer de ministerraad dan wel zal doorgaan.

 47. 09/12/2018

  Vande Lanotte: "Michel II kan geen belangrijke beslissingen nemen"

  "Regering Michel II heeft nog niet het vertrouwen gekregen van het parlement en kan dus geen belangrijke beslissingen nemen", schrijft Johan Vande Lanotte in een "wat ongewoon" bericht op Facebook.

  Michel II blijft wellicht een regering van "lopende zaken". "Normaal gezien zal de eerste minister het vertrouwen aan het parlement vragen voor een beperkt programma tot aan de verkiezingen in mei 2019. De kans dat hij dat krijgt is klein. (...) Krijgt hij het vertrouwen niet, dan blijft de regering in lopende zaken en dan kunnen enkel dringende dossiers en onderwerpen waarvoor in de Kamer een duidelijke meerderheid is, behandeld worden."

  Het migratiepact goedkeuren, kan de huidige regering wél, want daarvoor heeft het parlement een duidelijk mandaat gegeven, voegt hij toe.

 48. 09/12/2018

  Jambon: "Formeel gesproken nemen wij ontslag"

  Jan Jambon (N-VA) zegt dat de N-VA-ministers hun ontslag waarschijnlijk zelf zullen aanbieden. "Ik denk dat dat het meest correcte is", zegt hij in De Zevende Dag. "Het is niet de bedoeling om chaos te creëren."

  Daarmee neemt hij een duidelijk standpunt in: de minister heeft de ministers niet ontslagen, ze stappen zelf op. Eerder was nog sprake van een grondwettelijk probleem o
  mdat de N-VA-ministers zelf geen ontslag genomen hebben en de koning vooralsnog geen nieuwe ministers benoemd heeft. Dat stelde Olivier Maingain (DéFI).


  © RV — Jan Jambon in De Zevende Dag.
 49. 09/12/2018

  Ook Franstalige oppositie springt niet in de bres

  De Franstalige oppositiepartijen zijn niet geneigd de nieuwe minderheidsregering-Michel te depanneren. Dat blijkt uit hun reacties op het vertrek van de N-VA uit de regering.

  "Het circus gaat verder", zei Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi op La Première (RTBF).

  Voor PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej worden er "vuile streken" gespeeld en moet het parlement zo snel mogelijk samenkomen. Hij heeft Kamervoorzitter Siegfried Bracke alvast gevraagd in spoed een conferentie van voorzitters te organiseren.

  © Photo News — PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej .

  Omdat de N-VA-ministers zelf geen ontslag genomen hebben en de koning vooralsnog geen nieuwe ministers benoemd heeft, stelt zich volgens Olivier Maingain (DéFI) een grondwettelijk probleem. Op die manier, vindt hij, slaagt de N-VA er alsnog in de Belgische instellingen te blokkeren.

  CdH-Kamerfractievoorzitter Catherine Foncke zegt dan weer dat er niet van mag uitgegaan worden dat haar partij het minderheidskabinet gaat steunen alleen maar omdat die regering de "oranje-blauwe coalitie" wordt genoemd. Ze hekelt de "brutale maatregelen" van de afgelopen vier jaar.

  Raoul Hedebouw (PTB) is ervan overtuigd dat er vervroegde verkiezingen aan zitten te komen.

  Een ander geluid klinkt bij de MR, de partij van premier Michel. Fractieleider David Clarinval benadrukt dat de partij haar steun voor de sociaaleconomische dossiers wellicht niet intrekt en de begroting, waarover ze mee onderhandeld heeft, wel zou goedkeuren.

 50. 09/12/2018

  Jambon: "Wij willen geen nieuwe migratiedrama's"

  Ook na het vertrek uit de regering blijft N-VA waarschuwen voor de goedkeuring van het migratiepact. "Wij kunnen niet aanvaarden dat ons migratiebeleid tegen de wil van bevolking in onmogelijk kan worden gemaakt. Dat raakt het hart van onze overtuigingen, onze principes", zegt Jan Jambon (N-VA) in een videoboodschap op Facebook.

  "Het pact is niet-bindend. Maar het gevaar dat activisten en NGO’s het pact gebruiken om rechtspraak af te dwingen die het toch dwingend zal maken, is te groot", volgens Jambon. "Heel Europa heeft zich verkeken op dit pact en is nu wakker geschoten. Vele landen hopen dit nu op te lossen met een toegevoegde verklaring. Wij willen dat risico niet nemen. Wij willen niet medeplichtig zijn aan de ondergraving van dit migratiebeleid. Wij willen geen nieuwe migratiedrama’s op ons geweten hebben."


 51. 09/12/2018

  Hoe worden nieuwe bevoegdheden verdeeld?

  Er wordt druk gespeculeerd over de nieuwe bevoegdheden van de ministers. Het is wachten op officiële bevestiging.

  Pieter De Crem (CD&V) zou Binnenlandse Zaken op zich kunnen nemen, terwijl het waarschijnlijk is dat Maggie De Block (Open VLD) Asiel & Migratie erbij pakt.

  Denis Ducarme (MR) wordt mogelijk minister van Defensie, naast zijn huidige bevoegdheden Middenstand, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.

  Kris Peeters (CD&V) kan de verantwoordelijkheden van Zuhal Demir (N-VA) overnemen en zou dan Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid worden.

  Alexander De Croo (Open VLD) wordt mogelijk minister van Financiën. Die laatste zou dan zijn bevoegdheden inzake Telecom kunnen overhandigen aan partijgenoot Philippe De Backer.

 52. 09/12/2018

  Overleg met de koning, daarna ministerraad

  Premier Michel is op dit moment op weg de koning. Dat meldt VTM Nieuws. Indien het besluit voor het ontslag van de N-VA-ministers wordt goedgekeurd door de koning, zal Michel mogelijk naar de Wetstraat trekken voor een eerste ministerraad met de nieuwe ministers. 

 53. 09/12/2018

  "Bien joué, Bart De Wever"

  "Je kunt het inhoudelijk, ethisch en politiek grondig oneens zijn met de manier waarop N-VA zich in het VN-migratiedossier heeft gedragen — of misdragen, zo u wilt — maar strategisch en communicatief heeft De Wever het handig gespeeld en de exit van zijn partij slim geregisseerd." Lees hier 'Onze opinie'.

 54. 09/12/2018

  Bourgeois: "Crisis heeft geen invloed op Vlaamse regering"

  Vlaamse minister-president Geert Bourgeois laat weten dat de Vlaamse regering gewoon zal verderwerken. "De crisis op federaal niveau heeft geen invloed op de Vlaamse regering, zoals ik al eerder zei, dus ik wil dat zo houden", zei hij op Radio 1.

  © BELGA
 55. 09/12/2018

  "Premier Michel onderweg naar koning"

  Volgens RTBF zou premier Michel op dit moment op weg zijn naar de koning om het ontslag van de N-VA-ministers aan te kondigen. De koning moet besluiten tekenen om staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD) te promoveren tot minister.

 56. 09/12/2018

  Peeters: "N-VA probeert mensen wijs te maken dat het om 'open grenzen'-pact gaat"

  Vicepremier Kris Peeters (CD&V) vindt het "jammer" dat de regering in zijn huidige vorm er niet meer zal zijn. Dat zegt hij in De Ochtend. "Gisteren was er een harde beslissing, maar ze is genomen. We hebben nog geprobeerd om een compromis te zoeken met een interpretatieve nota, wat geweigerd is door N-VA."

  Peeters betreurt ook de perceptie die N-VA probeert te creëren. "N-VA probeert mensen wijs te maken dat het om een 'open grenzen'-pact gaat, maar dat is niet juist. Dat is slechts een perceptie. Het is zeer spijtig dat mensen nu denken dat wie voor het pact is, ook voor open grenzen is."

  © Photo News

  "Op een bepaald moment moet die discussie eindigen, en dat hebben we gisteren dan ook gedaan. Hopelijk kunnen we snel nieuwe discussies opstarten: rond welke dossiers we aanpakken, en bij welke dossiers we de oppositie kunnen overtuigen bijvoorbeeld", zegt hij.

 57. 09/12/2018

  Michel II niet eerste minderheidsregering in België: "Maar succes werd het nooit"

  Dat Charles Michel besluit om zonder N-VA voort te gaan en een minderheidsregering te vormen met MR, CD&V en Open Vld is geen primeur in de Belgische geschiedenis. Verschillende christendemocraten leidden al een minderheidskabinet. “Maar zo’n experiment werd nooit een succes”, zegt politicoloog Nicolas Bouteca.

 58. 09/12/2018

  Rutten: "Laat ons maar voortdoen en kijken wie meedoet"

  Gwendolyn Rutten (Open VLD) houdt in De Ochtend vast dat het vertrek van N-VA onvermijdelijk was. "Als dit voor hen principieel is, dan moeten ze ook maar van ons begrijpen dat dit voor Open VLD ook een kwestie van principe is." Ze voegt wel nogmaals toe dat ze veel "respect" heeft voor vicepremier Jan Jambon (N-VA), en dat beide partijen altijd goed hebben kunnen samenwerken.

  Een onthouding in Marrakesh behoorde echter niet tot de mogelijkheden. "Een onthouding komt neer op een nee-stem, en een onthouding in een principiële kwestie werkt niet. Dan krijg je een land zonder overtuiging. Daarnaast was deze beslissing al genomen. 'Een woord is een woord', zoals de premier zegt."

  © Photo News

  "We zullen zien", zegt ze over de komende maanden. "We zijn een partij die graag samenwerkt en samenwerking zal zoeken. Dat zal nu op andere manier gebeuren." Open VLD richt zich naar N-VA in de oppositie. "Maar ook naar andere oppositiepartijen om te zien waar we elkaar kunnen vinden. De drie partijen in coalitie hebben in hun DNA zitten dat ze goed willen samenwerken."

  "Makkelijk is het nooit", klinkt het nog. "Laat ons maar voortdoen en kijken wie meedoet."

 59. 09/12/2018

  Calvo: "Gaan regering niet depanneren, maar ook land niet blokkeren"

  "Ik ben niet tevreden over wat er de voorbije drie weken is gebeurd, maar wel opgelucht dat het parlement donderdag ‘stop’ heeft gezegd en heeft benadrukt dat we opnieuw moeten samenwerken", klinkt het bij Kristof Calvo (Groen), die te gast was in De Ochtend. 

  De "Marrakesh-coalitie" vindt Calvo geen passende naam voor de huidige regering. "Als deze coalitie al een naam moet krijgen, dan suggereer ik de coalitie van menselijkheid en samenwerking, en misschien wel de New York-coalitie, waar het vrijheidsbeeld staat."

  Hij zegt dat ook Groen niet automatisch bereid is om de meerderheid te leveren in het parlement, maar nuanceert. "Iedereen weet dat we op veel punten van mening verschillen. We gaan de regering niet depanneren, maar het land ook niet blokkeren." Calvo voegt toe dat zijn partij de begroting alvast niet zal goedkeuren, maar bijvoorbeeld wel wil samenwerken op het vlak van het klimaat- en energiedossier. 


 60. 09/12/2018

  Beke: “Geen moment van victorie, maar van verantwoordelijkheid”

  Het vertrek van N-VA uit de regering is voor CD&V-voorzitter Wouter Beke "geen moment van victorie, maar van verantwoordelijkheid". Dat zei hij in het VTM Nieuws.

  In een reactie op Radio 1 legt Beke de schuld bij de N-VA. "Het is de N-VA die deze crisis jammer genoeg ontketend heeft. De voorbije vier jaar hebben we goed samengewerkt en goede resultaten geboekt."

  Verder samenwerken was onmogelijk, zei Beke. "Als één partij van de vier zegt dat ze haar positie wil herzien terwijl daar verschillende formele beslissingen over genomen zijn, dan maakt dat het wel heel moeilijk."

 61. 09/12/2018

  Jambon: "Beetje onduidelijk of ik nog minister ben"

  Vicepremier Jan Jambon (N-VA) gaat zijn laatste uren in als minister van Binnenlandse Zaken. "Het is een beetje onduidelijk, maar mijn opvolgers hebben de eed nog niet afgelegd", zegt hij in De Ochtend. 

  De ministerraad van gisteren verliep "correct en zakelijk", voegt hij toe. "Ik heb ook een gesprek onder vier ogen gehad met de premier. Het werd een warm gesprek van man tot man, van twee mensen die elkaar waarderen en appreciëren."

  Jambon laat ook weten dat hij wel betreurt dat de andere partijen "halsstarrig" bleven vasthouden aan hun positie, wat volgens hem ervoor zorgde dat de Zweedse coalitie strandde. "We hebben altijd gezegd dat het absoluut niet onze bedoeling was om de regering in problemen te brengen. Er zijn nog gelijkaardige dossiers geweest en dan konden we wél altijd solidair zijn."

  © BELGA

  Dat er fouten zijn gemaakt in de twee jaar dat het migratiepact op tafel lag, kan de vicepremier niet ontkennen. "Maar elke dag komen er nu landen bij die er bewust voor kiezen om uit het pact te stappen, landen die dezelfde procedure gevoerd hebben. Het is toch het recht van een partij om te zeggen: 'Dit is niet goed genoeg'."

 62. 09/12/2018

  Ministerraad zonder N-VA

  Premier Charles Michel roept om 10 uur een ministerraad bijeen om de nieuwe bevoegdheden te verdelen. Dat heeft Belga door een goede bron bevestigd gekregen. De N-VA-ministers zullen wellicht "niet meer uitgenodigd worden", zei vicepremier Jan Jambon in De Ochtend op Radio 1.

 63. 09/12/2018

  Dewinter: "Wij stappen vandaag naar Raad van State"

  Vlaams Belang-Kamerlid Filip Dewinter laat in De Ochtend op Radio 1 weten dat het Vlaams Belang vandaag nog een kort geding opstart bij de Raad van State, zoals hij eerder al had beloofd. "Want eerst moest er een formele beslissing zijn van de ministerraad en die is er nu", luidt het.

  Met het kort geding wil het Vlaams Belang de beslissing over het migratiepact terugdraaien. "Dat lukt niet meer tegen morgen, maar misschien wel tegen 19 december wanneer het migratiepact gestemd moet worden."

  Ook roept Dewinter N-VA nogmaals op om samen te werken. "Hopelijk merkt N-VA in de oppositie dat het Vlaams belang hun natuurlijke bondgenoot is. Laat ons het cordon sanitaire doorbreken en laat ons beginnen in Antwerpen om samen te werken."

  © Photo News
 64. 09/12/2018

  Sp.a: "Wij gaan de hand niet reiken"

  Sp.a-voorzitter John Crombez zegt niet bereid te zijn om het minderheidskabinet te depanneren in de Kamer. "Het is moeilijk denkbaar dat wij meedoen met dit soort beleid. Dat kan enkel als het hele beleid wordt omgekeerd", zegt Crombez in De Ochtend op Radio 1.

 65. 09/12/2018

  "Gedoemd om te mislukken"

  Eerst was het een kamikazecoalitie. Daarna werd het een kibbelkabinet. En net toen premier Charles Michel (MR) dacht dat hij de hele rit tòch zonder kleerscheuren zou uitzitten... kwam Marrakesh. 

  Lees hier hoe de regering er al een hobbelige rit op heeft zitten.

  © Photo News
 66. 09/12/2018

  Vertrek N-VA zorgt voor stoelendans

  Het verdwijnen van N-VA uit de regering-Michel betekent een hele stoelendans. De promotie van staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open Vld) tot minister is al aangekondigd. Wanneer en hoe dat precies zou moeten gebeuren, valt af te wachten. 

  Daarnaast is er vicepremier Jan Jambon. Hij raakte in 2014 als lijstduwer en aftredend Kamerfractieleider rechtstreeks verkozen in de Kamer. Neemt hij zijn zetel nu op, dan is dat ten koste van opvolger Johan Klaps. Hetzelfde lot dreigt voor Renate Hufkens en Wim Van der Donckt, die respectievelijk als opvolgers van staatssecretarissen Theo Francken en Zuhal Demir de Kamer binnenkwamen. Hufkens kondigde wel eerder al aan dat ze na deze legislatuur stopt met de actieve politiek.

  © BELGA — Vicepremier Jan Jambon.

  Jambon zou er na zijn ministerschap bovendien voor kunnen kiezen om ook de burgemeestersjerp van Brasschaat om te gorden. Een optie die ook Theo Francken heeft, als titelvoerend burgemeester van Lubbeek. Aangezien de nieuwe gemeentebesturen pas in januari officieel aan de slag gaan, blijft de impact daarvan beperkter.

  Anders is het voor Johan Van Overtveldt en Sander Loones. Van Overtveldt werd immers als lijsttrekker verkozen in het Europees Parlement, waarnaar je niet zomaar kan terugkeren. Ook Loones - die pas vorige maand minister werd - zetelde voordien in het Europese halfrond, en wel als opvolger van Van Overtveldt. Maar intussen nam partijgenoot Ralph Packet dat zitje in.

  Vraag is ook of Kamervoorzitter Siegfried Bracke de rit zal uitdoen als eerste burger van het land. De post van Kamervoorzitter maakt immers deel uit van het pakket dat bij de regeringsvorming onderhandeld wordt.

  En dan zijn er ook nog de tientallen N-VA-cabinetards die terugkeren naar de administratie of zonder job vallen door het verdwijnen van N-VA uit de regering.

 67. 09/12/2018

  Werd N-VA aan de deur gezet?

  Niemand anders dan Bart De Wever blies zaterdagavond de Zweedse coalitie op, maar zoals voorspeld creëerde hij direct de perceptie dat zijn N-VA aan de deur werd gezet. Of hoe de perceptiestrijd gisteren meteen losbarstte.

  © BELGA
 68. 09/12/2018

  De Gucht: "N-VA beweegt naar extreemrechts"

   In een interview met De Zondag, dat afgenomen werd voor N-VA de facto uit de regering verdween, valt Open Vld-boegbeeld Karel De Gucht hard uit tegen ex-coalitiepartner N-VA

  "Ik zie wel een beweging naar extreemrechts. Die campagne (de verguisde campagne over het migratiepact, nvdr) is maar één uiting daarvan. Als Francken schaamteloos zegt dat Vlaams Belang een inspiratiebron is, wat moet je dan denken?"

  © Photo News — Karel De Gucht.
 69. 09/12/2018

  De Croo: "Jammer dat het zo moet eindigen"

  Open Vld-vicepremier Alexander De Croo reageerde gisterenavond op Twitter op het uiteenvallen van de Zweedse coalitie. “Voorbije jaren goed samengewerkt met N-VA, in het bijzonder met Jan Jambon in de kern. Jammer dat zo moet eindigen." CD&V en Open VLD gaan ondertussen voluit voor oranje-blauw.

  © BELGA
 70. 09/12/2018

  Wat je moet onthouden van de dag dat N-VA uit de regering stapte

  Het staat vast: Charles Michel zal het VN-migratiepact goedkeuren "in naam van de regering en van België". Alles wat je moet weten van gisteren lees je hier.