1. 07/11/2018

  We danken Koen Vidal voor zijn antwoorden en we danken u voor alle binnengekomen vragen. We hebben ze helaas niet allemaal kunnen beantwoorden. Vergeet u hieronder niet in te schrijven op onze avondnieuwsbrief. Daarin geven we nog meer inzicht in de Amerikaanse verkiezingen en beantwoorden we nog meer vragen:

 2. 07/11/2018

  Een laatste vraag van Rafaël: “Wat houdt de overwinning van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden in voor internationale verdragen (bijvoorbeeld rond klimaat of kernwapens) en de plannen van Trump om zich uit verschillende terug te trekken? Is er nu terug hoop voor de internationale en Europese gemeenschap?”

  Koen Vidal: “Tenzij Trump bereid is om deze elementen in een grotere politieke deal met de Democraten te brengen, is de kans klein dat de presidentiële beslissingen inzake Klimaatakkoord en Iran worden teruggedraaid. Het zou ook neerkomen op gezichtsverlies voor de president. Wat wél zal gebeuren is dat het Huis van Afgevaardigden veel meer controle zal uitoefenen op het presidentiële beleid. De zogenaamde 'checks and balances' treden nu echt in werking. In die zin zal de nieuwe situatie een temperend effect hebben op Trump en dat is ook goed nieuws voor Europa.”

 3. 07/11/2018

  “Speelt de overwinning van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden niet in het voordeel van Trump? Bij elke blokkade door de Democraten kan hij de schuld van politieke stilstand in hun schoenen schuiven”, bedenkt Wilfried zich.

  Koen Vidal: “Dat is best mogelijk. Washington DC wordt de komende twee jaar het toneel van een politiek steekspel en de inzet is het volgende presidentschap. Veel hangt af van tactiek en strategie: als de Democraten alle presidentiële initiatieven roekeloos gaan blokkeren, ontstaat inderdaad het beeld dat zij het land tot stilstand brachten. Maar te verwachten valt dat zij het spel subtieler zullen proberen te spelen. Ook Trump moet opletten dat hij niet verantwoordelijk wordt gesteld voor een politieke stilstand in Washington DC.”

  © AFP
 4. 07/11/2018

  Wim kijkt vooruit: “Wat zijn, vermoedelijk, de eerste stappen die de Democraten gaan ondernemen nu ze een meerderheid hebben in het Huis?”

  Koen Vidal: “De eerste stap is al gezet door toekomstig Huis-voorzitter Nancy Pelosi. Het was een tactische zet: zij riep op tot verzoening en nodigt president Trump uit om samen met de toekomstige Democratische meerderheid in het Huis gemeenschappelijke initiatieven te nemen zodat de politieke besluitvorming niet tot stilstand komt. Maar de kans is klein dat die verzoening er komt: daarvoor is de polarisering te ver doorgeschoten.” 

  ‘Het is wachten op het eerste incident, de eerste steekvlam die ervoor zal zorgen dat de Democraten in het Huis en president Trump in confrontatie gaan met elkaar’


  “Het is wachten op het eerste incident, de eerste steekvlam die ervoor zal zorgen dat de Democraten in het Huis en president Trump in confrontatie gaan met elkaar. De belangrijkste doelstelling van de Democraten is om Trump binnen twee jaar te verslaan en uit het Witte Huis te krijgen.”

 5. 07/11/2018

  “Hoe komt het dat, gezien de recente controversiële benoemingen van rechters, de Republikeinen nog steeds de meerderheid hebben in de Senaat?”, vraagt Ben zich af.

  Koen Vidal: “De verkiezing van de Senaat geeft een vertekend beeld omdat slechts een derde van de zetels in het geding waren. Bovendien behoorden veel van die zetels toe aan Democratische senatoren die een moeilijke strijd moesten voeren in staten met sterke Republikeinse tegenstanders. En de omstreden benoeming van opperrechter Brett Kavanaugh was bovendien een echte splijtzwam: veel Republikeinse kiezers vonden dat de man onterecht werd aangevallen waardoor die benoeming voor hen een reden werd om Republikeins te stemmen.”